Hou-Zee

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

weekblad van het Limburgse Vlaamsch Nationaal Verbond-VNV (14 november 1936 – 4 mei 1940).

Hou-Zee verscheen uit een fusie van de Vlaams- nationalistische weekbladen De Bilzenaar en Maas- en Kempenbode van de Maaseikse drukker- uitgever Jan van Venckenray. Jozef Simoens, die voordien De Bilzenaar uitgaf, trad opnieuw als uitgever op. Hou- Zee bleef formeel onafhankelijk van het VNV-weekblad Strijd dat te Aalst onder controle van de nationale leiding werd uitgegeven. Dat was een gevolg van het feit dat de Limburgse VNV-leiding een zekere autonomie wenste te behouden. Inhoudelijk was het blad aanvankelijk gematigder van toon dan Strijd. Toch werden geregeld artikels uit Strijd overgenomen en spoedig zat Hou-Zee helemaal op dezelfde golflengte. Na een onderbreking van een jaar werd het tijdens de bezetting opgevolgd door De Toekomst.

Literatuur

P. Schrijvers, De Toekomst: het oorlogsweekblad van het Limburgse VNV, 1987; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994; 
E. Raskin, Gerard Romsee. Een ongewone man. Een ongewoon leven, 1995.

Auteur(s)

Bruno de Wever