Heuvelmans, Florimond

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 2 januari 1858 – 's- Gravenhage 21 april 1931).

Studeerde na middelbare studies aan het Onze-Lieve- Vrouwcollege van de jezuïeten te Antwerpen van 1877 tot 1882 rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en was er op 19- jarige leeftijd een studievriend en medestrijder van Albrecht Rodenbach en Pol de Mont. Heuvelmans was medeoprichter van Het Pennoen, waarvan hij van 1879 tot 1880 redactiesecretaris werd. Hij was bij de stichting van het studentenverbond keurman (1877-1879) voor Antwerpen. In 1882, het jaar waarin hij promoveerde tot doctor in de rechten, verscheen Jan Blokker, een humoristische studentenroman, die destijds een fantastisch succes had. Als advocaat te Antwerpen nam hij deel aan de activiteiten van de Nederduitsche Bond, waarvan hij voorzitter werd. Hij stichtte met Edward Coremans en Jan van Rijswijck de Vlaamse Conferentie der Balie (1885). Heuvelmans was voor de Nederduitsche Bond lid van de Antwerpse gemeenteraad van 1894 tot 1899 en voor de katholieke partij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1892 tot 1900. In de Kamer bewerkte hij de aanneming van een artikel in de wet op de Burgerwacht, waarbij het Nederlands de enige ambtelijke taal en commandotaal bij deze instelling in Vlaanderen werd. De vernederlandsing van het hoger onderwijs ging hem ter harte. Hij was lid van de Eerste en Tweede Vlaamse hogeschoolcommissie (1896 en 1907) en zou als activist in 1916 het Manifest van de Hoogeschoolbond tekenen. In 1913 werd hij voorzitter van de politierechtbank te Antwerpen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij activist (activisme). Hij werd op 1 juli 1917 secretaris-generaal van het ministerie van rechtswezen. In januari 1918 benoemde de Raad van Vlaanderen hem tot lid van de Commissie van Gevolmachtigden, waar hij de zorg kreeg voor het ministerie van justitie.

Na de wapenstilstand week hij uit naar Nederland en vestigde zich in Den Haag. Voor het Vlaamsch Comité werkte hij mee aan het schrijven van Pro Flandria Servanda, een brochure aangeboden aan president Woodrow Wilson om de Vlaamse belangen bij de Parijse vredesconferentie te waarborgen. Verder nam hij deel aan het werk in het Algemeen-Nederlands Verbond en was hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en voorzitter van de Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging Hou ende Trou te Den Haag. Hij kwam na de amnestiewet – hij was bij verstek veroordeeld tot levenslang – nog wel een paar maal terug naar Vlaanderen, doch bleef steeds wonen in Den Haag.

Literatuur

'Vlaamsche Koppen: Flor Heuvelmans', in Ons Volk (1 november 1913); 
A. Henderickx, 'Flor Heuvelmans', in De Schelde (24 april 1931); 
P.L. Tack, 'F. Heuvelmans', in Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (1931-1932), p. 28-; 
H. van Velthoven, De Vlaamse kwestie 1830-1914. Macht en onmacht van de Vlaamsgezinden, 1982; 
L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Verwijzingen

zie: activisme, Daensistische Beweging.

Auteur(s)

Karel C. Peeters; Pieter van Hees