Hendrix, Arnold J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Peer 12 mei 1866 – Antwerpen 26 februari 1964).

Volgde middelbaar onderwijs aan het college te Peer, aan het Klein Seminarie van Hoogstraten en aan het college te Sint-Truiden. Nadien studeerde Hendrix tot 1888 voor apotheker te Leuven. Hij was er lid van Met Tijd en Vlijt en richtte zijn aandacht vooral op Limburg, waar hij studentenbonden hielp oprichten en gouwdagen organiseerde. Samen met Lodewijk Plessers stichtte hij in 1885 de Limburgsche Gouwgilde en ijverde voor de vernederlandsing van het openbare leven, vooral van het provinciebestuur, in Limburg. Ook later bleef zijn bekommernis Limburg, onder meer door zijn lokaal-historische bijdragen over Peer.

Na zijn studies vestigde Hendrix zich in 1890 als apotheker te Antwerpen, waar hij bevriend raakte met Lieven Gevaert en zeer actief bleef in de Vlaamse culturele beweging. Hij was tot 1914 voorzitter van het Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond (KVOHV). Onder zijn voorzitterschap werd in 1925 een tweede KVOHV opgericht, dat zich beschouwde als de enige legitieme voortzetting van de vooroorlogse bond. Daarnaast was Hendrix lid van De Klauwaerts van de Nederduitsche Bond. Als voorzitter van het Katholiek Vlaamsch Secretariaat ijverde hij samen met de Drie Kraaiende Hanen voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Hij was ook een verdienstelijk medewerker aan de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, waarvoor hij vulgariserende spreekbeurten hield en waarvan hij voorzitter was in 1905-1906. Hij was in 1910 tevens stichter en bestuurslid van de Oudersbond, die met financiële steun van Gevaert te Antwerpen in 1912 de Sint-Lutgardisschool oprichtte en in 1929 het Sint-Lievenscollege, met Hendrix als voorzitter van hun raad van beheer. In 1911 richtte hij samen met Alfons van de Perre en Frans van Cauwelaert Volksontwikkeling op, een samenwerkende vennootschap die onder meer de uitgave van het geïllustreerde weekblad Ons Volk Ontwaakt verzorgde. Hendrix werkte ook mee aan de oprichting van de uitgeverij De Standaard en van de Standaard Boekhandel. Samen met Van de Perre had hij in 1914 de materiële en financiële voorbereiding van de onderneming in handen genomen. Van 1933 tot zijn overlijden was hij voorzitter van de raad van beheer van de NV De Standaard.

Ook binnen zijn eigen vakgebied ijverde Hendrix voor meer Vlaamsgezindheid. Zo was hij geregeld spreker en ook afdelingsvoorzitter (1920-1922) op de Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige Congressen. Hij behoorde tot de stichtende kern van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België en was de eerste voorzitter (1938-1941).

Werken

Artikelen in 't Daghet in den Oosten; l'Ancien Pays de Looz; Limburg; Ons Volk Ontwaakt; Boekengids.

Literatuur

A. Lacquet, 'In Memoriam A.J. Hendrix', in Jaarboek en Verslagen van de KVAGB (1946); 
F. Meeus, 'In Memoriam Apotheker A.J. Hendrix', in Jaarboek en Verslagen van de KVAGB (1947); 
J. Debeer, 'Hendrix, Arnold Jozef', in NBW, I, 1964; 
M. van Mechelen, Kroniek Frans van Cauwelaert 1880-1961, 1980; 
L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, II, 1982; 
G. Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant, 2 dln., 1985-1993.

Auteur(s)

Martin Kellens