Help U Zelve

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

liberale werkliedenvereniging te Antwerpen, in 1880 gesticht door vrijzinnigen die zich hadden afgescheurd van de katholieke werkliedenvereniging De Gilde.

Voorzitters van de kring waren onder meer Harry Peters (in 1880), Leopold de Wael (1884) en Jan van Rijswijck.

Help U Zelve stichtte een ziekenfonds, verspreidde het in 1898 opgerichte blad Het Werkersbelang en ijverde voor het algemeen stemrecht. Interne ruzies leidden in 1903 tot het vertrek van verschillende leden, waaronder Jaak Verheyen en Louis Franck, die zich verenigden in de kring Het Liberaal Werkersverbond. Na de oprichting van de Liberale Volkspartij (april 1904) liet de kring zich uitsluitend in met de politieke belangen, terwijl Help U Zelve zich toelegde op de sociaal-economische aspecten. In de praktijk fuseerden beide verenigingen tot de Liberale Volkspartij Help U Zelve.

Enkel in de Eerste Wereldoorlog kon Help U Zelve enige autonomie verwerven. Onder invloed van voorman Leo Augusteyns raakten verschillende leden in 1917 betrokken bij het activisme. Na de bevrijding zouden verscheidenen onder hen zich van de liberalen afwenden en de stap naar de Frontpartij zetten.

Literatuur

Geschiedenis van Help U Zelve met den betreurenswaardigen Strijd en Scheuring, 1905.

Verwijzingen

zie: Antwerpen-stad, Leo Augusteyns.

Auteur(s)

Nico Wouters