Hegenscheidt, Alfred

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sint-Jans-Molenbeek 6 april 1866 – Menton 9 februari 1964).

Bracht als zoon van uitgeweken Duitse ouders zijn jeugd door in Brussel. Hegenscheidts beide ouders waren streng godsdienstig en hij kreeg een protestantse opvoeding. Na de lagere school studeerde hij met een beurs aan de normaalschool Karel Buls in Brussel. Op 11 augustus 1885 studeerde hij af als onderwijzer. Alhoewel hij universitaire ambities koesterde, moest hij uit geldgebrek onmiddellijk gaan werken. In 1887 werd hij als onderwijzer in het stedelijk onderwijs te Brussel aangesteld. Hij liet zich inschrijven aan de Université libre de Bruxelles als student in de natuurwetenschappen en combineerde zijn studies met zijn werk als onderwijzer. In 1894 promoveerde hij als doctor.

Ondanks zijn drukke bezigheden was Hegenscheidt een trouw bezoeker van het letterkundig genootschap De Distel. Hij sloot er vriendschap met de dichter Prosper van Langendonck (1862-1920) en leerde er ook de jonge August Vermeylen kennen. Alhoewel Hegenscheidt niet rechtstreeks betrokken was bij de stichting van Van Nu en Straks, beleefde hij de beginperiode intens mee. Intussen was Hegenscheidt begonnen met zijn literaire activiteiten en in de laatste aflevering van de eerste reeks verscheen zijn gedicht Rust en zijn essay Rythmus. In het nummer van januari 1898 verscheen zijn heroïsch drama Starkadd. Het drama werd lovend onthaald en met succes een eerste keer opgevoerd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel op 15, 16 en 19 maart 1899. Hegenscheidt gaf met Starkadd een nieuwe impuls aan het Vlaamse toneel. Het stuk werd decennialang gespeeld door verscheidene gezelschappen, zoals Het Vlaamsche Volkstooneel. Vooral in de jaren 1940 werd het herhaaldelijk opgevoerd.

Na de Eerste Wereldoorlog zette Hegenscheidt zich samen met Vermeylen in voor de vernederlandsing van het onderwijs. Vanwege zijn Duitse naam bleef hij echter op de achtergrond om de Vlaamse zaak geen schade te berokkenen. Hij schreef onder meer anoniem een brochure ter verdediging van het Nederlandstalig onderwijs.

Literatuur

R. Vervliet (red.), Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt, 1977.

Verwijzingen

zie: Van Nu en Straks.

Auteur(s)

Gert van Overloop