Hardijns, Ferdinand

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 16 september 1864 – Gent 13 mei 1927).

Was een vlasbewerker en gewezen beroepsvrijwilliger. Hardijns werd in 1885 lid van de Gentse Belgische Werkliedenpartij. Aanvankelijk was hij eerder anarchistisch gezind, maar later ontpopte hij zich, vooral als journalist van Vooruit, tot een van de trouwste adjudanten van Edward Anseele. Hij werd in 1895 in Gent tot gemeenteraadslid verkozen. Een carrière als volksvertegenwoordiger leek voor hem weggelegd, maar een drankprobleem speelde hem parten. Als journalist stond Hardijns bekend om zijn polemische stijl, wat hem de roepnaam van "den harden" opleverde. Op 14 november 1897 trad hij op in een massaal bijgewoond debat met de christen-democraat Léonce du Castillon, die daartoe door Hardijns was uitgedaagd in Vooruit. In het algemeen verweet Du Castillon Hardijns "alleen den stoffelijken mensch te zien en het geestelijke, het zedelijke uit het oog te verliezen": het klassieke verwijt aan de socialisten, dat aanleiding zou geven tot het scheldwoord 'biefstukkensocialisme'. Hardijns verdedigde verder het klassieke standpunt dat de Vlaamse kwestie een sociale kwestie was.

Hij stond model voor Cyriel Buysses romanfiguur Jan Cappuyns (Een leeuw van Vlaanderen, 1900), die "biefstukken" tot strijdkreet van de sociale strijd uitschreeuwt. In Vooruit verdedigde hij het klassieke Gentse sociaal-democratische standpunt van het primaat van de sociale op de taalstrijd. Hij deed dit onder meer ook in een debat in 1910 met Hippoliet Meert. Nog in september 1917 stelde hij in Vooruit dat de socialisten "Vlamingen zijn zonder te vergeten dat wij ook Belgen zijn en voor alles sociaal-democraten".

Werken

Artikelen in Vooruit; 
F.H., Christen-democratie en socialisme: redevoeringen van M. Du Catillon en gezel F. Hardyns, 1897; 
F.H., Debat Meert-Hardijns over het 11e Julifeest en de Vlaamsche Beweging, 1910.

Literatuur

D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991; 
G. Vanschoenbeek De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen, RUG, doctoraatsverhandeling, 1992.

Auteur(s)

Guy Vanschoenbeek