Halsband, Hector C.R.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aarschot 20 februari 1878 – Antwerpen 25 juni 1955).

Was reeds voor de Eerste Wereldoorlog actief in Vlaamse muziek- en toneelkringen in het Brusselse. Door zijn (vermoede) medewerking aan de vertaling van Lodewijk Delpire's Open Brieven over het weinig Vlaamsgezinde beleid van Joris Helleputte, verschenen onder het pseudoniem van Didaskalos, kwam Halsband nog vóór 1914 in moeilijkheden als vertaler bij het ministerie van post, telegraaf en spoorwegen. Deze vrijzinnige werd tijdens de oorlog lid van de activistische Brusselse Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak en vanaf 1916 van de groep Jong-Vlaanderen. In maart 1918 raakte hij betrokken bij De Unie, een politieke fractie binnen de Raad van Vlaanderen die zich juist tegenover de radicale Jong-Vlaanderen-groep stelde en gematigd federalistisch was (unionisten).

Halsband zetelde in de eerste en tweede Raad van Vlaanderen, waarin hij telkens deel uitmaakte van de Kommissie voor Nijverheid en Openbare Werken. Hij werd op 14 maart 1917 benoemd tot bureauchef (en vlak daarna tot afdelingsoverste) in het ministerie van wetenschap en kunst. Tevens was hij vanaf juni 1916 vertaler van het weekblad De Landman. Na de oorlog week hij uit naar Nederland en werd hij bij verstek tot twaalf jaar hechtenis veroordeeld (hij was reeds in 1917 door de Belgische overheid als ambtenaar ontslagen). In 1929 keerde hij dankzij de Uitdovingswet terug naar Vlaanderen, waar hij redactiesecretaris werd van het dagblad De Schelde (1919-1936). Van 1934 tot 1944 vervulde hij dezelfde functie bij de krant De Dag. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij hiervoor, en om zijn lidmaatschap van het Vlaamsch Nationaal Verbond, veroordeeld tot zes jaar gevangenis.

Literatuur

Zaak Halsband en anderen. Akte van Beschuldiging, 1920; 
Histoire des agissements flaminboches au Département des Chemins de fer, étayée par des documents et dispositions signés par MM. Gérard et Masson, sous l'occupation respectivement Sécrétaire général et Directeur général et par M. Dendal actuellement Directeur général, 1920; 
A. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
C. Rousseeuw, 'In memoriam Hektor Halsband', in Vlaanderen (10 juli 1955).

Auteur(s)

Luc Boeva