Halletoren, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Brugs blad dat maandelijks verscheen (30 augustus 1874 – december 1881) en werd opgericht door Julius Sabbe (hoofdredacteur), Leo van Gheluwe en August van der Meersch om de commissie die een momument voor Jan Breidel en Pieter de Coninck wilde oprichten een eigen orgaan te geven.

Aanvankelijk werkten zowel katholieken als liberalen aan het blad mee (onder anderen Karel de Flou, Adolf Duclos, Edward Gailliard en Arthur Cornette). De aandacht van de redacteurs beperkte zich niet tot het op te richten monument maar omvatte het hele Vlaams culturele leven. Door de eigen kunstenaars te ondersteunen en tot navolging aan te bevelen wilde de redactie het Vlaamse gevoel stimuleren. Het blad zocht toenadering tot Nederland en beschouwde de Belgische Revolutie als een breuk in de organische eenheid van de Nederlanden. De tolunie was voor haar een eerste stap in de oprichting van een federatie. De vernederlandsing van het middelbaar onderwijs werd sterk verdedigd. In De Halletoren verdedigde Sabbe de architecturale eigenheid van Brugge om de stad te behoeden voor de moderniseringswoede. Om zijn argumenten bij zijn tegenstanders kenbaar te maken schreef hij deze artikels in het Frans.

Tijdens de zomer van 1878 onderging de redactie enkele wijzigingen en kwam de klemtoon op de verdediging van de Vlaamse taalrechten te liggen. Vanaf 1879 kreeg de krant geleidelijk aan een strijdend liberaal karakter en zetten de katholieke redacteurs hun medewerking aan het blad stop. Er werd voortaan meer aandacht besteed aan de Liberale Vlaamsche Bond, het Willemsfonds en de Brugse liberale verenigingen.

Literatuur

L. Monteyne, De Sabbe's, 1933; 
R. van Eenoo, De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen (IUCHG, Bijdragen 20, 1961); 
H.J. Elias, De geschiedenis van de Vlaamse gedachte, III, 1964.

Auteur(s)

Filip Boudrez