Guldensporen-marathon

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Vlaamse sportmanifestatie in het kader van de 11 juli-feestelijkheden.

Sinds 1987 organiseert de vereniging zonder winstoogmerk Guldensporen-marathon in het weekeinde dat voorafgaat aan 11 juli een gelijknamige marathon tussen Kortrijk en Brugge. De internationale Guldensporen-marathon van Vlaanderen zag het levenslicht ten tijde van de Breidel- en De Coninckfeesten, die in 1987 werden gehouden naar aanleiding van het eeuwfeest van de onthulling van het dubbelstandbeeld op de Markt in Brugge (Jan Breidel en Pieter de Coninck). De Guldensporen-marathon, waaraan negen gemeenten en ruim vijfhonderd vrijwilligers meewerken, maakt sindsdien deel uit van het officieel 11 juli-programma van de stad Brugge. Aan de manifestatie namen de jongste jaren meer dan 1000 atleten deel. De marathon verwierf zo een stevige plaats binnen de Europese atletiektoppers.

De Guldensporen-marathon wil de Vlaamse feestdag meer luister bijzetten en een volkser karakter geven en, met de steun van de Vlaamse Regering, de herkenbaarheid en de erkenning van Vlaanderen op het internationale forum mee bewerkstelligen. Zo onderschrijft de vereniging het streven naar een Europa van de Regio's en werkt zij actief mee aan de door de Vlaamse overheid gepropageerde Vlaanderen-Europa Elfdaagse.

De Guldensporen-marathon is de geschiedenis vooral ingegaan door het bezoek van koning Albert II en koningin Paola op 10 juli 1994 op voorstel van voorzitter Pol van den Driessche. Voor de duizenden aanwezigen was dit een totale verrassing. In zijn dankwoord zei Van den Driessche onder meer: "De achtste Guldensporen-marathon poogde en poogt, net zoals de voorgaande edities, op een eigenzinnige manier de dag te herdenken waarop Vlaanderen toonde hoezeer het de vrijheid beminde. (...) Als een koning te rijk verwelkomen wij iedereen die het streven naar het behoud van de Vlaamse identiteit erkent. Heel speciaal begroeten wij koning Albert en koningin Paola die even met ons komen meevieren. Dit is een meer dan fraaie geste naar Vlaanderen en dat weten we eerlijk te waarderen, want het was ooit anders. Bedankt, Sire en Mevrouw, voor uw komst en aanwezigheid op dit Vlaamse Feest." Het publiek reageerde enthousiast. Het vorstenpaar groette hierop de laureaten. Tot besluit van het publieke gedeelte werd De Vlaamse Leeuw gespeeld; de koning zong de laatste zinnetjes van die hymne zichtbaar mee.

De deelname van het Belgische vorstenpaar aan deze 11 juli-manifestatie zorgde voor nogal wat commotie in de Franstalige Brusselse pers en leidde tot heftige interpellaties van de Parti réformateur libéral en het Front démocratique des Francophones in het parlement, waarop premier Jean-Luc Dehaene koeltjes reageerde. Het gebeuren inspireerde commentatoren dagenlang tot beschouwingen over de monarchie en het streven naar Vlaamse autonomie. Het lijdt geen twijfel dat dit gebaar van de zesde koning der Belgen de sympathie van de Vlamingen voor hem deed toenemen. In september van datzelfde jaar was het vorstenpaar te gast op de Waalse feesten in Namen.

Auteur(s)

Luc Neuckermans