Gulden Vlies, Het

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

driemaandelijks blad met als ondertitel "Tijdschrift voor Dietse levensstijl"; Heel-Nederlands jongerentijdschrift (verschenen op 1500 exemplaren), vanaf de lente van 1948 tot november 1949 uitgegeven door de Uitgeverij Oranje.

Het initiatief ging uit van Jan Olsen, uitgever Staf Vermeire en oud-dinaso André Belmans die contact zocht met de Vive le Gueux!-groep voor de uitbouw van een kaderschool om aan ideologische vorming te doen. Uit die Ordeschool Karel De Grote ontstond Het Gulden Vlies, dat het ideologisch blad van het Jeugdverbond der Lage Landen werd.

Olsen en Vermeire hielden de touwtjes in handen. Belmans zorgde voor het grootste deel van de kopij. Het blad predikte een eigen Dietse levensstijl waar het aristocratische beginsel centraal stond. Als hét voorbeeld bij uitstek gold de figuur van Joris van Severen. Het blad nam een radicaal nationalistisch standpunt in maar hield zich steeds ver af van partijpolitieke standpunten.

Literatuur

 M. van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944-1961. Geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, 1986.

Auteur(s)

Henk Cuypers