Groth, Klaus

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Heide 24 april 1819 – Kiel 1 juni 1899).

Werd door de publicatie van zijn dichtbundel Quickborn (1852) de grondlegger van de nieuwe Nederduitse letterkunde. Het werk bezorgde Groth in 1858 een privaatdocentschap en in 1866 een titulair professoraat voor Duitse taal- en letterkunde in Kiel. Onmiddellijk na het verschijnen van Quickborn werd Groth van Vlaanderen uit benaderd door Hippoliet Bauduin met het verzoek zich bij de Vlaamse taalbeweging aan te sluiten; ook Constant J. Hansen trachtte Groth van 1860 af in te palmen voor zijn Aldietse Beweging. Groth kwam weliswaar in 1861 naar Antwerpen om er het Kunstcongres bij te wonen, een eenmalig door de Antwerpse Koninklijke Maatschappij ter aanmoediging der Schone Kunsten gepatroneerd internationaal evenement. Hij leerde bij die gelegenheid op een tocht door Vlaanderen een aantal letterkundigen kennen (onder wie Guido Gezelle en de gezusters Rosalie en Virginie Loveling) en werd in Gent geïnstalleerd als lid van De Tael is gan(t)sch het Volk, maar tot enige concrete bemoeienis met de V.B. kwam het niet; Hansens spellingutopieën bejegende hij met sceptische sympathie. Wel nam hij in 1882, met een opstel in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Hansen in bescherming tegen een aanval van Alfons Prayon-van Zuylen (De keerzijde van het Dietschlandisme) in het Nederlandsch Museum. Van Groth is het bekende lied Mijn Moederspraak, in 1889 getoonzet door Peter Benoit naar aanleiding van de viering van Groths zeventigste verjaardag in de Nederlandse Schouwburg te Antwerpen; in 1899 viel hem overigens een soortgelijke hulde ten deel bij zijn tachtigste verjaardag. Groth zelf vertaalde gedichten van Frans de Cort, Theophiel Coopman en Pol de Mont in het Plat-duits.

Werken

Dietsche Beweging. Eene keerzijde omgekeerd, 1882 (overdruk uit Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, jg. 5 (1882-1883), p. 99-108).

Literatuur

C.J. Hansen, Klaus Groth, 1889; 
L. Simons, Van Duinkerke tot Königsberg. Geschiedenis van de Aldietsche Beweging, 1980; 
id., Vlaamse en Nederduitse literatuur in de 19de eeuw, 2 dln., 1982-1985; 
I. Bichel, U. Bichel en J. Hartig, Klaus Groth. Eine Bildbiographie, 1994.

Auteur(s)

Ludo Simons