Grosemans, Hendrik

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Brussel 30 maart 1876 – Hyères 21 september 1931).

Was journalist bij Het Laatste Nieuws, redacteur bij het Beknopt Verslag van de Kamer en bestuurslid van het Willemsfonds te Brussel. Grosemans behoorde tot de groep Brusselse flaminganten die in juni 1915 de activistische kern Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak stichtten. In een memorandum voor de Politische Abteilung van het Generaal-Gouvernement (gepubliceerd in het weekblad De Noorderklok van 4 augustus 1930) betoogde Grosemans dat Wallonië moest worden afgestaan aan Frankrijk en dat het niet goed zou zijn geheel België bij Duitsland in te lijven.

Over de betekenis van de vernederlandsing van de Gentse universiteit schreef Grosemans, in samenwerking met Josué de Decker, een in 1916 onder het pseudoniem van Demos in de Gazet van Brussel verschenen artikelenreeks. Zij werd nadien gebundeld in de op ruime schaal verspreide brochure De strijd om de Vlaamsche Hoogeschool. Het huidig standpunt. In de Gazet van Brussel en bij de Politische Abteilung trad Grosemans op voor de toepassing van het beginsel moedertaal-voertaal in het lager onderwijs, vooral te Brussel.

Na de ontbinding van de Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak, die in juni 1916 vervangen werd door de Vlaamsche Landsbond, trok Grosemans zich definitief uit het activisme terug, omdat hij, naar hij beweerde, geen vertrouwen meer had in de Duitse Flamenpolitik. Volgens Arthur Faingnaert deed hij dat omdat hij vreesde dat het met Duitsland militair verkeerd zou lopen.

Werken

De strijd om de Vlaamsche Hoogeschool. Het huidig standpunt, 1916.

Literatuur

A.L. Faingnaert, Verraad of zelfverdediging?, 1933; 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, I, 1969.

Auteur(s)

Jan Brans; Luc Vandeweyer