Gittée, August

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 5 januari 1858 – Watermaal-Bosvoorde 5 mei 1909).

Was leerling van Max Rooses in het atheneum van Gent en studeerde Germaanse talen aan de École normale des humanités te Luik. Gittée onderwees in Hasselt, Ath, Aalst, Charleroi, Luik en Verviers. Vermoedelijk om politieke (te Vlaamsgezind) en persoonlijke (tegenkanting van Pol de Mont) redenen is het Gittée nooit gelukt in het Antwerps atheneum te onderrichten. Gittée wordt beschouwd als de wetenschappelijke gangmaker van de volkskunde in Vlaanderen. Met De Mont gaf hij in 1888 het tijdschrift Volkskunde uit. Door onenigheid met uitgever Adolphe Hoste en mederedacteur De Mont trok hij zich in 1894 uit het blad terug. Hij publiceerde in het Frans en het Nederlands over 'folklore', volgens hem een "machtig beschavingsmiddel" tot behoud en herwaardering van de "nationale geest". Voor het onderwijs van het Nederlands in Wallonië stelde hij handige bloemlezingen samen met materiaal geput uit de Vlaamse orale traditie. Gittée bewonderde de Nederlanders en beschouwde de scheiding van 1830 als een "domheid" en een "ongelukkig feit".

Werken

Vraagboek tot het zamelen van de Vlaamsche folklore of volkskunde, 1888; 
Bij onze noorderburen. Reisindrukken uit Holland, 1893; 
Lectures néerlandaises graduées à l'usage des Wallons avec l'indication de l'accent tonique et des principales difficultés de la prononciation, 1894; 
Premières leçons de néerlandais parlé à l'usage des Wallons, 1896; 
Manuel d'élocution néerlandaise. Anecdotes faciles avec questions et vocabulaire à l'usage des Wallons qui veulent apprendre à parler le Néerlandais, 19022.

Literatuur

M. de Meyer, 'Een woordje over de folkloristische bedrijvigheid van Pol De Mont, August Gittée en Alfons De Cock voor het verschijnen van "Volkskunde"', in Volkskunde, jg. 50 (1949), p. 17-21; 
G. Schmook, De driehoeksverhouding Pol De Mont-August Gittée-Alfons De Cock, 1950; 
D. Vonderlynck, August Gittée als volkskundige, RUG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1959; 
G. Vanwaeyenbergh, Studie en analyse van de correspondentie van A. de Cock en A. Gittée zoals bewaard in het A.M.V.C., KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1980.

Auteur(s)

Stefaan Top