Germania

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tweetalig Vlaams-Duits maandblad, verschenen in Brussel tussen oktober 1898 en december 1905.

Germania sproot voort uit de bemoeienissen van het Alldeutscher Verband met de Vlaamse zaak. Initiatiefnemer was Theodor Reismann-Grone, uitgever van de Rheinisch-Westfälische Zeitung in Essen, die tijdens een bezoek aan Vlaanderen op 17 september 1897 met de Brusselse flaminganten Jan-Matthijs Brans en Arthur Burvenich de stichting van een gezamenlijk tijdschrift overeenkwam. Het project maakte ook deel uit van een tienpuntenprogramma voor Vlaanderen dat Reismann-Grone in december 1897 aan het bestuur van het Alldeutscher Verband voorlegde. Om medewerkers te ronselen voor het blad reisde hij in april 1898 weer naar Vlaanderen.

Tot op het laatst bleef Reismann-Grone ook de enige geldschieter van het tijdschrift, dat noch in Vlaanderen noch in Duitsland veel respons kreeg. Op de lijst van de medewerkers, van wie de meesten nooit een bijdrage leverden, stond een vijftigtal Duitsers tegenover 35 Vlamingen en vier Nederlanders. Hoofdredacteur was tot aan zijn dood in 1901 de in Brussel woonachtige Alduitser Adolf von Ziegesar, nadien tot september 1904 zijn geadopteerde zoon Jozef Haller von Ziegesar. Na een onderbreking van drie maanden nam in januari 1905 de Duitse rassenideoloog Ludwig Wilser de leiding van het blad in handen.

De redactie stelde zich naar eigen zeggen ten doel door wederzijdse voorlichting het "geestelijk contact" en de "vriendschap" tussen Vlamingen en Duitsers te bevorderen. Met klem wees ze elke gedachte aan aanhechting of verduitsing van Vlaanderen van de hand. Germania bracht regelmatig verslag uit over de activiteiten van het Alldeutscher Verband, besteedde bijzondere aandacht aan de boeren in Zuid-Afrika, aan de Duitstaligen in België en de Plat-Duitse beweging, voerde campagne voor een Duits-Nederlands tolverbond en poogde de flaminganten te overtuigen dat hun sympathie voor de taalstrijd van Tsjechen en Polen indruiste tegen het Germaanse belang. De redactie kon betrekkelijk veel kopij overnemen uit andere Vlaamse bladen wat erop wijst dat het tijdschrift in Vlaanderen werd getolereerd.

Literatuur

J. Behets, 'De breuk tussen de Vlaamse Bewegers en de Pangermanisten (1887-1907)', in WT, jg. 23, nr. 10 (1963), p. 451-463; 
B. de Corte, Het tijdschrift Germania in het kader van de Vlaams-Duitse betrekkingen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982.

Verwijzingen

zie: Duitsland-Vlaanderen.

Auteur(s)

Winfried Dolderer