Gazet van Brussel, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

socialistisch weekblad (december 1903 – juni 1912).

Het verschijnen na de gemeenteraadsverkiezingen van 1903 van De Gazet van Brussel was van grote betekenis voor de Nederlandstalige socialisten in het hoofdstedelijke arrondissement. De Belgische Werkliedenpartij (BWP) beschikte er over geen eigen propagandaorgaan voor het grootste deel van de arbeiders- en landbouwersbevolking. Bij de initiatiefnemers van het blad behoorden zowel Leo Meysmans als Camille Huysmans, maar het was vooral deze laatste die zijn stempel zou drukken op het blad. Op ideologisch gebied betekende dit dat verregaande samenwerking met de liberalen werd afgewezen. Verder hamerde het blad op een goed uitgebouwde partijorganisatie naar Duits model. In taalzaken steunde De Gazet van Brussel niet alleen het wetsvoorstel-Edward Coremans (onderwijs en Kerk) maar ook de pogingen om het lager onderwijs in Brussel te vernederlandsen. Dat Huysmans na zijn benoeming tot secretaris van de Tweede Internationale, de redactie meer aan anderen overliet, belette niet dat de Vlaamsgezinde lijn van het blad werd voortgezet. Daar was vooral Edmond Doms verantwoordelijk voor, die onder zijn schuilnaam van Maurits Monne vanaf 1909 de meeste hoofdartikels voor zijn rekening nam. Toen na de verkiezingsnederlaag van 1912 de plannen voor de oprichting van een socialistisch Vlaams dagblad voor het arrondissement Brussel concrete vorm aannamen, werd het blad opgedoekt.

Literatuur

A. van Laar, Camille Huysmans, zijn leven, zijn streven, z.j. (1937-1938); 
D. de Weerdt en W. Geldolf, Camille Huysmans in Brussel (Camille Huysmans. Geschriften en Documenten, I, 1974); 
M. Deneckere, 'Socialisme en Vlaamse Beweging te Brussel, 1885-1914', in Taal en Sociale Integratie, I, 1978, p. 237-259; 
J. Hunin, 'Tussen sociaal-democratie en marxisme: Camille Huysmans en het Belgisch socialisme voor de Eerste Wereldoorlog', in Handelingen der KZMTLG, jg. 47 (1993), p. 239-256.

Auteur(s)

Jan Hunin