Franse Nederlanden, De – Pays-Bas français, Les

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tweetalig jaarboek uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel te Rekkem.

Het jaarboek, dat voor het eerst in 1976 verscheen, brengt wetenschappelijk verantwoorde informatie over de Franse Nederlanden (de departementen Nord en Pas-de-Calais) en over de betrekkingen van deze streek met Belgisch-Vlaanderen en Nederland. Het jaarboek sluit nauw aan bij de prille beginperiode van het tijdschrift Ons Erfdeel, toen de aandacht voor de Franse Nederlanden centraal stond. De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas français behandelen niet alleen taalkundige en culturele onderwerpen maar ook politieke, sociaal-economische en algemeen-maatschappelijke thema's. Het jaarboek wil zo bijdragen tot de algemene beeldvorming over de Franse Nederlanden in het Nederlandse taalgebied.

De bijdragen verschijnen in het Nederlands of in het Frans. Ieder artikel wordt gevolgd door een ruime samenvatting in de andere taal. Jaarlijks wordt omtrent de Franse Nederlanden een tweetalige bibliografie met korte inhoudsopgave opgenomen. Elk jaarboek bevat tevens een lexicon van de schrijftaal in de Westhoek van Frankrijk.

In 1995 telde de redactie acht leden: uit Vlaanderen Jozef Deleu (hoofdredacteur), Dirk van Assche (redactiesecretaris en eindredacteur), Michiel Nuyttens, Erik Vandewalle en Dirk Verbeke; uit Nederland Frits Niessen (adjunct-hoofdredacteur); uit Frankrijk Jacques Fermaut en Francis Persyn.

In de loop der jaren heeft de redactie in toenemende mate medewerking gekregen van specialisten, niet alleen uit het Nederlandse taalgebied, maar ook uit Frankrijk. Hierdoor ontstond geleidelijk een genuanceerder beeld van de Franse Nederlanden en werd ook meer en meer de aandacht gewekt in het Franse taalgebied. Inhoudelijk bespeurt men een langzame verschuiving van een overwegend historische interesse in de aanvangsjaren naar meer op de actualiteit gerichte artikelen in de laatste jaargangen. Deze ontwikkeling loopt parallel met het toenemende economische belang van de Franse Nederlanden.

De gemiddelde oplage van het jaarboek bedraagt 2500 exemplaren. Het telt gewoonlijk 256 pagina's. De tiende jaargang (1985) bevat evenwel 416 pagina's en de twintigste jaargang (1995) zelfs 448. In deze beide uitgaven werd ook een bibliografie opgenomen van alle artikelen respectievelijk uit de jaargangen 1 tot 10 en 11 tot 20. Deze bibliografieën, samengesteld door Dirk van Assche, geven een gedetailleerd overzicht van alle bijdragen en bevatten registers van de medewerkers, van de personen, van de portretten en van de zaken. (Frans-Vlaanderen)

Auteur(s)

Hans Vanacker