Fonteyne, Norbert-Edgard

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Oedelem 16 december 1904 – Veldegem 7 juni 1938).

Behaalde het onderwijzersdiploma aan de Vrije Normaalschool te Torhout en was tot aan zijn dood op 33-jarige leeftijd een veertiental jaar werkzaam als onderwijzer te Veldegem. Fonteyne trad er op als ondervoorzitter van het plaatselijke Davidsfonds.

Al vroeg begon Fonteyne te schrijven, te schilderen en te boetseren. Zijn eerste publicatie in boekvorm was de in 1936 verschenen roman Pension Vivès, waarin hij het leven evoceert van een aantal gasten in een Brugs pension, mensen die allen op de een of andere wijze in het leven mislukt zijn, mede als gevolg van hun oorlogservaringen. In 1937 publiceerde hij de roman Polder, die een oorlogsdrama op het West-Vlaamse platteland tot onderwerp heeft. Ook in 1937 gaf hij een novelle uit: Hoe de Vlamingen te laat kwamen. Zij verhaalt over Vlaamse zeelui die een ster zien en op zoek gaan naar de pasgeboren Messias. Door allerlei omstandigheden komen zij te laat om het Kind nog te zien. Bovendien herkennen zij het niet, als zij het toch ontmoeten. Bij hun thuiskomst geloven zij toch dat hun grote reis zin heeft gehad. De symboliek van dit in een historisch kader gepresenteerde verhaal maakte het bij de Vlaamsgezinden populair.

Als het beste werk van Fonteyne beschouwt men evenwel algemeen zijn in 1939 postuum verschenen Kinderjaren. Twee mussen voor één penning, een kroniek van 's schrijvers jeugd in een West-Vlaams dorp. De Eerste Wereldoorlog en zijn gevolgen voor het leven en het geestelijk klimaat in de streek vlak bij het front nemen er een belangrijke plaats in. Ook de atmosfeer waarin het activisme op dit platteland opdook, wordt geschetst. Het activisme maakte "opeens de Vlaamse beweging tot in de kleinste dorpen levend; wij kregen vandaar de nieuwe heerlijkheid 'Vlaanderen' om in de plaats te zetten van al wat ons ontnomen werd, en dat heeft ons toen behoed voor de verkwisting van het materialisme".

Werken

Hoe de Vlamingen te laat kwamen, 1937; 
De éénentwintigste Vlaamse kop. Leo de Geeter, 1935; 
Kinderjaren. Twee mussen voor één penning, 1939.

Literatuur

M. Matthys, 'Norbert Fonteyne, een groot Westvlaming', in West-Vlaanderen (maart 1954); 
H. Lampo, 'Norbert Fonteyne', in Lektuurgids, nrs. 8-10 (1959); 
id., 'De terugkeer van Norbert Fonteyne', in Kinderjaren, 19653; 
Alstein, 'Groot boek voor een klein land', in De Standaard der Letteren (9 juni 1978); 
id., 'Een belangrijke herdruk. Edgard Fonteyne over zijn bekrompen tijd', in De Nieuwe (14 januari 1982); 
FB (= F. Bonneure), 'Fonteyne', in De Standaard der Letteren (30 maart 1985).

Auteur(s)

Gaston Durnez