Fonteine, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica, gevestigd te Gent, met als patroon de Heilige Drievuldigheid en als devies "Alst past bi apetite".

Opgericht in de 15de eeuw, organiseerde ze in 1539 het befaamde rederijkersfeest. Daarna schijnt ze om godsdienstredenen in verval te zijn geraakt. In 1787 opnieuw opgericht, bleef ze sedert die tijd met wisselend succes bestaan. In 1819 mocht ze zich door Willem I 'Koninklijk' noemen. Van die tijd af organiseerde de Kamer talrijke dicht-, declamatie- en toneelwedstrijden: in 1812 werd Jan F. Willems bekroond en in 1841 vond een grote toneelwedstrijd plaats. Van 1842 tot 1846 was Willems voorzitter. In de Franse tijd en vooral in de eerste decennia van de V.B. heeft de Kamer krachtig bijgedragen tot het behoud van het letterkundig leven in de moedertaal. De Kamer, die nog steeds bestaat, wil de rederijkerstraditie instandhouden door het erkennen van kamers en de publicatie van een Jaarboek, dat gewijd is aan studie van ouder en recenter toneel en rederijkerij. (rederijkerskamers)

Literatuur

Ph. Blommaert, Geschiedenis der Rhetorykkamer "De Fonteine", 1847; 
L. Monteyne, 'De Groote Gentsche Tooneelprijskamp van 1841-1842', in Verslagen en Mededelingen KVATL (november-december 1942), p. 669-695.

Auteur(s)

Ada Deprez