Florquin, Joos

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kessel-Lo 24 maart 1916 – Leuven 31 augustus 1978).

Volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Pieterscollege en het Koninklijk Atheneum te Leuven. Daarna studeerde Florquin Germaanse filologie aan de universiteit aldaar (1938-1942). Hij was achtereenvolgens leraar aan de Rijksnormaalschool in Virton (1942), leraar aan het Koninklijk Atheneum in Leuven (1948), assistent van Paul Sobry (1949) en docent taalbeheersing en dramaturgie aan de Leuvense universiteit (1952-1978). Van 1954 tot 1978 leidde Florquin de sectie 'Gesproken woord' van het Instituut voor Literatuurwetenschap, en was hij dramaturg en regisseur van het daaraan verbonden Leuvense studententoneel.

Reeds in zijn scholieren- en studententijd engageerde Florquin zich in culturele en jongerenorganisaties en -acties, onder meer als preses van de faculteitskring Germania. Als preses van de Vereniging der Faculteitskringen probeerde hij de tegenstellingen tussen Universitas (onder leiding van Renaat van Elslande) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (onder leiding van Remi Piryns), waarvan hij in 1941-1942 vice-preses was, te overbruggen. In 1941 werd hij redactiesecretaris van het weekblad Nieuw Vlaanderen, waaraan hij al van 1939 af meewerkte.

Op voorstel van Bert Leysen begon Florquin in 1956 mee te werken aan de Belgische Radio en Televisieomroep (BRT), eerst als regisseur en tekstschrijver van Artistiek Rendez-Vous, Parklaan 20 (1956-1957) en van oktober 1957 af van Ten huize van.... In september 1962 startte hij (met medewerking van Annie van Avermaet, Alfons Fraeters en aanvankelijk ook professor Frans van Coetsem) met de populaire taalrubriek Hier spreekt men Nederlands, waarvoor hij tot eind 1972 meer dan 1100 afleveringen schreef en mee presenteerde.

Florquin was voorts jarenlang lid en secretaris van de raad van bestuur van Dietsche Warande en Belfort, secretaris van de Bert Leysen-stichting die de Bert Leysen-prijs uitreikt, lid van de Raad voor Taaladvies en voorzitter van de ABN-kernen.

Van de 222 televisieprogramma's Ten huize van... die Florquin voor de BRTN maakte en waarin hij mensen van uiteenlopende beroepen en richtingen aan het woord liet, heeft het Davidsfonds er 175 gepubliceerd. Deze interviews bevatten informatie uit de eerste hand, zeker ook over de V.B. Zijn televisieprogramma's zijn viermaal bekroond.

Werken

Artikelen in Nieuw Vlaanderen; De Spectator; Dietsche Warande en Belfort en Bouw; 
Mijn Streuvelsboek, 1971; 
Ten huize van..., 18 dln., 1966-1982.

Auteur(s)

Erik Vandewalle; Alfons Fraeters