Financieel-Economische Tijd, De (FET)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

dagblad voor economische, financiële en beursinformatie, sinds begin 1968 onder impuls van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) uitgegeven door het Uitgeversbedrijf Tijd te Antwerpen.

Stuwende kracht was Frans Wildiers, terzijde gestaan door Fernand Nédée, René de Feyter en Paul Francken.

Wildiers, in de periode 1963-1971 afgevaardigd bestuurder van het VEV, was er sinds geruime tijd van overtuigd, dat de groei van de Vlaamse economie een financiekrant nodig had. Zij moest een tegenpool vormen voor de totnogtoe vrijwel uitsluitend Franstalige informatie op dit gebied. Na besprekingen met het oog op een Vlaamse editie van een Nederlands gespecialiseerd dagblad, werd besloten tot een eigen publicatie die het (zeer beperkte) Antwerpse dagblad Avondecho en het VEV-weekblad Tijd zou opslorpen. Het beginkapitaal bedroeg twee miljoen frank. De aandelen werden door verscheidene organisaties en ondernemingen onderschreven, onder meer de Groep Van Breda, Janssens Pharmaceutica, Kredietbank en de Belgische Boerenbond.

Pol Provost, voorzitter van het VEV , nam het voorzitterschap van de raad van bestuur waar. Ondervoorzitter was de algemeen directeur van de verzekeringsmaatschappij Mercator, Jo van de Perre, zoon Alfons van de Perre, stichter van De Standaard (waarvan de toenmalige directeur-generaal Albert de Smaele in de raad van bestuur zetelde). Provost werd opgevolgd door achtereenvolgens Hendrik Cappuyns, Francken, M. Santens en De Feyter. Aan de zakelijke leiding werd De Feyter in 1981 opgevolgd door J. Lamers, thans gedelegeerd bestuurder, en in 1991 door P. Huybrechts.

De eerste hoofdredacteur was Eugeen Magiels, voormalig redacteur van De Linie (1948-1964) en gewezen hoofdredacteur van het weekblad De Bond. "Magiels", zo schreef de FET bij zijn pensionering in 1988, "ging ervan uit dat de Tijd twee belangrijke opdrachten had: langs de ene kant de Vlaamse belegger en industrieel een eigen kwaliteitsblad bezorgen, langs de andere kant het Vlaamse bedrijfsleven een forum bieden. Magiels' Vlaamse reflex werd vertaald in de stelling dat de Vlaamse ontvoogding slechts een verworvenheid is, indien het culturele kan geschraagd worden door het economische." Magiels werd bijgestaan door de eerste redactiesecretaris, Frans Smets, voormalig spilfiguur bij de redactie van De Standaard. In 1988 werd Jerry van Waterschoot hoofdredacteur, in april 1993 opgevolgd door H. Maertens, in de hoofdredactie bijgestaan door Erik Durnez en Marc van Cauteren.

Het eerste nummer verscheen op 3 januari 1968, met een oplage van 4500 exemplaren. Driekwart van die oplage werd aanvankelijk afgenomen door een aantal bankkantoren. Spoedig kwam daar verandering in. Snel steeg de oplage tot 15.000, bleef dan een tijdlang vrij stabiel, groeide in 1983 tot 20.000 en nog geen vijf jaar later tot 30.000. In 1997 bereikte de oplage 40.000. In dat jaar was De FET de enige Vlaamse kwaliteitskrant die nog vooruitging. Dit betekent dat het blad sterk is doorgedrongen in alle professionele kringen. Gaandeweg werd ook de informatie breder dan de louter financiële berichtgeving, met de klemtoon op het hoofdzakelijk doch niet uitsluitend Vlaams bedrijfsleven.

Na de oprichting van Tijd Electronic Servis zat het Uitgeversbedrijf Tijd in de spits voor de toepassing van de moderne media-toepassingen langs elektronische weg, met een eigen nieuwslijn, CD-Rom, Paratel, Fia. In 1983 werd gestart met het weekblad De Belegger, dat concrete beurstips geeft.

Literatuur

H. de Br., 'Een nieuw financieel dagblad', in Gazet van Antwerpen (27 december 1967); 
F. Crols, 'De Tijd. Bijbel van het Vlaamse kapitaal', in Trends (21 januari 1988); 
P. Francken, 'Tijd groeide met Vlaanderen', in De Financieel-Economische Tijd (22 januari 1988); 
F. Smets, 1969-1979. Elf jaar kommentaar, 1979; 
F. Smets, 'Journalistiek mag nooit feiten-vrij zijn', in De Standaard (13 juni 1991); 
'Tijd-hoofdredacteur Magiels met pensioen', in De Financieel-Economische Tijd (28 juli 1988); 
J. van Waterschoot (e.a.), 'De Financieel-Economische Tijd. 25 jaar Vlaamse zakelijkheid', in De Financieel-Economische Tijd (19 januari 1993).

Auteur(s)

Gaston Durnez