Eyckerman, Albert E.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 5 oktober 1915 – Edegem 23 augustus 1998).

Was van 1933 tot 1940 actief in de Katholieke Jongeren Vredes-Aktie, tot 1935 in het Antwerpse, daarna in de leiding van de organisatie. Van 1937 tot 1940 was Eyckerman hoofdredacteur van Vredes-Actie, waarin hij schreef onder de schuilnamen van Peter van Schot, Albert Gobel en Nolke Bessems. Na acht maand legerdienst, op 5 oktober 1936, de dag dat hij officieel volwassen werd, weigerde hij verdere dienst (dienstweigering). Hij werd pas op 24 februari 1940 aangehouden en op 16 april door de krijgsraad te velde tot zes maand veroordeeld. Hij kwam vrij tijdens de eerste oorlogsdagen.

Van juli 1940 tot april 1944 was Eyckerman werknemer bij het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS). Als redactiesecretaris van het weekblad VOS werkte hij nauw samen met algemeen secretaris Karel de Feyter. Van 1941 tot 1944 was hij algemeen propagandaleider van het VOS. Na de oorlog kwam hij na drie maand internering zonder veroordeling vrij.

Eyckerman behoorde in 1956 tot de stichtende leden van de Vlaamse Volksbeweging. Hij werd weer actief in de Vlaamse vredesbeweging, met name in het Komitee voor Geweldloze Vredes-Aktie, Burgerdienst voor de Jeugd, Internationale van Oorlogstegenstanders – Forum voor Vredes-Aktie en Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens. In de jaren 1970 en 1980 werkte Eyckerman met Guido Provoost en Miel Pil aan de verjonging van VOS door de vredesgedachte centraler te plaatsen.

Sinds 1937 is Eyckerman actief betrokken bij de organisatie van de Berten Fermont-herdenkingen. Hij schreef in diverse publicaties over deze dienstweigeraar. Zo bepaalde hij mee het beeld van Fermont en de dienstweigeraars als nationalisten die zich inzetten voor vrede en tegen oorlog.

Werken

Artikelen in Vredes-Actie; VOS; 
'De Vlaamse dienstweigeraars tussen de twee wereldoorlogen', in Vlaams Archief. Jaarboek Vlaamse Beweging, 1987.

Literatuur

A. Smits, Dom Modest Van Assche. Kersten en Vlaming, 1986; 
E. van Neygen, Wegbereiders. Portretten van Vlaamse pacifisten, 1990.

Auteur(s)

Etienne van Neygen