Europa Eén

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

orgaan van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE).

Toen begin 1961 een Vlaamse afdeling van de BVSE werd opgericht door Walter Kunnen, begon Europa Eén te verschijnen als het orgaan daarvan. Eerste hoofdredacteur was Hugo Rau; eerste medewerkers waren onder anderen Staf Vermeire, Hendrik Brugmans, Eddy Wijgers, Willy Cobbaut, Hans Christoffel en Arthur de Bruyne. Het tijdschrift verscheen eerst maandelijks, dan veertiendaags (vanaf september 1964), vervolgens weer maandelijks (vanaf 1988) en ten slotte tweemaandelijks (sinds 1989). Inhoudelijk besteedde het blad aandacht aan het streven naar een Europa op federalistische basis. Voor België propageerde het een zesledig federalisme met Vlaanderen, Brabant, Limburg, Luik, Henegouwen en de Ardennen als onderdelen. Daarnaast bracht het blad verslag uit van de activiteiten van de BVSE. Het tijdschrift verschijnt nog steeds.

Auteur(s)

Bart de Wever