Eendragt, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"veertiendaegsch tydschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen", dat te Gent verscheen van 1846 tot 1873 en als het ware de voortzetting was van het vroegere Kunst- en Letterblad.

De redactie van het tijdschrift werd gevormd door Eduard Degerickx, Prudens van Duyse, Jacob F. Heremans, Frans Rens en Ferdinand A. Snellaert. Vooral Rens was bijzonder actief. Na zijn overlijden nam H. Keurvels de redactie over. Het blad, dat telkens in vier pagina's verscheen en politiek gematigd was, had als bedoeling de actualiteit op het gebied van kunst en letteren bij te houden, het toneel en de tentoonstellingen op de voet te volgen en snel recensies over verschenen boeken te brengen. Groot belang voor de chronologie van de taal- en letterkunde had de rubriek "Mengelingen", waarin prijskampen, verslagen van verenigingen en maatschappijen, en bekroningen vermeld werden. Als orgaan van de maatschappij De Tael is gan(t)sch het Volk en van het Vlaemsch Gezelschap kondigde het blad alle culturele en politieke acties aan en besprak ze, werden de petities geciteerd en de desiderata op het terrein van onderwijs en cultuurpolitiek vermeld. Zodoende heeft het blad als bron van informatie voor de Gentse en de algemene V.B. groot belang.

Literatuur

M. Carlier, L. Troch en H. Vanacker, De Eendragt, 1846-1879 (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 19, 1988).

Auteur(s)

Ada Deprez