Eendracht, De

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

weekblad, opgericht ter verdediging van de vernederlandste Gentse hogeschool, verscheen in Antwerpen van 3 september 1916 tot begin november 1918.

De leiding van het blad was eerst in handen van Adelfons Henderickx en Jozef van den Broeck. Medeoprichters waren Arnold Hendrix, die zich spoedig terugtrok, en Hendrik Mommaerts. Toen Van den Broeck in het voorjaar van 1917 naar Brussel was verhuisd, werd Floris Couteele redactiesecretaris. In oktober 1917 werd het blad door Mommaerts in eigen beheer overgenomen. Van toen af bestond de redactie uit hemzelf (pseudoniem: Wilfried) met Couteele als secretaris. Die laatste bracht ook Jan A. Goris in de redactie.

De richting van het blad was gematigd activistisch. Het keerde zich tegen de overwegende invloed van Jong-Vlaanderen in de Raad van Vlaanderen. In het eerste nummer stelde de redactie dat zowel activisten (activisme) als passivisten (passivisme) "ontegensprekelijk te goeder trouw" waren, maar dat zij "beslist de zijde van de actieven kiest". De redactie had weliswaar kritiek op sommige activisten, maar: "Het standpunt der passieven schijnt ons beslist onaannemelijk." In het eerste nummer van de tweede jaargang (1 september 1917) herhaalde de redactie: "Recht blijft recht, ook wanneer het door de vijand wordt toegekend." Tegen het einde van de oorlog werd nadrukkelijk gepleit voor een verzoening tussen activisten en passivisten.

De oplage steeg tot 2000 exemplaren, waarvan ruim de helft gratis naar het Etappengebied, de krijgsgevangenkampen en Nederland ging.

Literatuur

Hof van Assisen van Antwerpen 10-14 november 1919, zaak Adelfons Henderickx, 1919; 
A. Baeyens, Bijdragen tot de studie van het Vlaams activisme. 3: Het activisme te Antwerpen. Gedachteninhoud van de Antwerpse activistische pers 1914-1918, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1973; 
W. Vandaele, Floris Couteele 1897-1931. Een profiel, 1983; 
D. Vanacker, Het aktivistisch avontuur, 1991.

Auteur(s)

Hendrik D. Mommaerts; Wilfried Vandaele