Eeckels, Constant

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Antwerpen 5 september 1879 – Elsene 19 september 1955).

Bracht het als autodidact tot directeur in het ministerie van landbouw. Eeckels stond vooral bekend als dichter, geïnspireerd door een orthodox-katholieke vroomheid.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wees Eeckels het activisme scherp af op grond van wat hij beschouwde als voor elke katholiek onaantastbare waarden: de vaderlandsliefde voor België en het gezagsprincipe dat trouw aan de richtlijnen van kardinaal Désiré Mercier impliceerde. Op gevaar van zware vervolging verspreidde hij zijn standpunt, via sluikschriften zoals De Vlaamsche Wachter, ook al riepen de activisten van Antwerpen hun achterban op jacht te maken op dergelijke opposanten. Na de oorlog pleitte hij, vanuit zijn Vlaamsgezindheid, voor een humaan en genuanceerd oordeel over de activisten waarbij hij zich toespitste op de katholieken onder hen zoals Lodewijk Dosfel die hij al van voor de oorlog kende. Hij vroeg dat de rechtspraak en de epuratie zich niet door wraak, maar door rechtvaardigheid zouden laten leiden.

Werken

Kardinaal Mercier, 1917; 
Koning Albert, augustus 1918 (beide sluikschriften gebundeld in België's Geest en Hart tijdens den Wereldkrijg, 1920); - - Katholiek passivistisch antwoord op L. Dosfel's Katholiek Activistisch Verweerschrift, 1918; 
Gerechtigheid! Gerechtigheid!, 1919.

Literatuur

A. de Bruyne, Lodewijk Dosfel. Een levensverhaal, 1967; 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, I, 1971.

Auteur(s)

Luc Vandeweyer