Duvillers, Constant F.A.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Avelgem 1 augustus 1803 – Woubrechtegem 14 maart 1885).

Bracht na het overlijden van zijn vader, een dorpschirurgijn, zijn jeugd door in Zomergem. Duvillers werd in 1827 in Kamerijk tot priester gewijd en was achtereenvolgens leraar van de poësisklas van het Klein Seminarie van Sint-Niklaas (1828-1836), pastoor te Middelburg (Oost- Vlaanderen) (1836-1854) en te Woubrechtegem (1854-1885).

In het Klein Seminarie stond Duvillers bekend als een Vlaamsgezinde leerkracht. Op het einde van het schooljaar 1835-1836 voerden zijn leerlingen het door hem geschreven stuk Jan van Wynegem of den bekeerden student, dat een flamingantisch en democratisch karakter had, op.

Duvillers' literaire werk werd beïnvloed door Jacob Kats en Willem Bilderdijk. Hij schreef naast toneelstukken ook dichtwerken en liederenboeken voor het volk. Mogelijks werkte hij ook mee aan de scholierenalmanak Driesken de Nijper. Onder de schuilnaam van Meester Lieven gaf hij van 1859 tot 1885 de Almanak van 't Meetjesland uit, een in die tijd zeer geliefd en geestig jaarboek zonder literaire pretenties.

Duvillers kwam in conflict met de Gentse bisschop, L.J. Delebecque, omdat hij onder meer in De Fransquillonnade (hekeldicht), Lofspraek der Polders en een schets van de Vlaamse zeden, Den Baron Penninck, het Nederlands verdedigde. De bisschop was bovendien gekant tegen zijn democratische en mennaisiaanse ideeën. Duvillers werd overgeplaatst naar Woubrechtegem, waar hij enkel nog zijn Almanak uitgaf.

Werken

Lofspraek der Polders, 1839; 
De Fransquillonnade of dichtproef op de verbasterde Belgen, de Fransquiljons en Cie, 1842; 
Den Baron Penninck of samenspraken waerin de Vlaemsche Zeden getrouwelijk worden afgeschetst. Volksboek, 1851.

Literatuur

'Pastor Duvillers', in De Vlaamsche Wacht (april 1885); 
J. Muyldermans, 'Constant Duvillers (1803-1885). Zijn leven en zijne schriften', in Verslagen en Mededelingen der KVATL (1928), p. 148-202; 
F. van Es, Pastoor Constant Duvillers, Folklorist en folkloristische figuur, 1949; 
E. de Bock, Ondergang en herstel, of het ontstaan van de 'Vlaamse beweging', 1970; 
L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987.

Verwijzingen

zie: literatuur.

Auteur(s)

Valère Arickx