Dujardin, Mia

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Lauwe 17 oktober 1927). Echtgenote van Jan Brans.

Werd geboren in een Vlaams-nationalistische familie; haar vader was voor de Tweede Wereldoorlog afdelingsleider van het Vlaamsch Nationaal Verbond te Lauwe. Tijdens de oorlog bleef de familie buiten de collaboratie. Desondanks kregen ze in Lauwe geen bewijs van burgertrouw en in 1946 verhuisde het gezin naar Edegem. Dujardin behaalde in avondschool diploma's in economie, boekhouding en secretariaat. Ze werkte onder meer bij de firma Bull en bij het Vlaams Economisch Verbond. Ze raakte al snel betrokken bij het Vlaams-nationale leven in het Antwerpse. Enkele jaren na de stichting van de Volksunie (VU) werd ze actief in de partij als medestichter en secretaris van de afdeling Edegem. In 1966 nam ze het secretariaat van het arrondissement Antwerpen over. Ze was tevens medestichter van het Dosfelinstituut en werd het eerste vrouwelijke lid van de partijraad van de VU. Ze was ook bestuurslid van de Antwerpse Contactclub. Voor haar week de partij naar het einde van de jaren 1960 echter steeds verder af van de traditionele en rechtse lijn: in 1974 nam ze na een scherp conflict ontslag uit al haar functies. Buiten de partij speelde ze tot 1975 een belangrijke rol in Were Di, onder meer als beheerder van het tijdschrift Dietsland Europa en als medeorganisator van de Voerkampen. Daarna werd ze redactielid van het tijdschrift Ter Waarheid en ook bestuurslid van het Stracke-Noodfonds. In de Egmontperiode stond ze aan de zijde van Karel Dillen achtereenvolgens aan de wieg van de Vlaams-Nationale Partij en van het Vlaams Blok. In 1981 trad ze in het huwelijk. Samen met haar man lag ze in 1980 mee aan de basis van de Vlaams-Nationale Debatclub waarvan ze tot heden ondervoorzitter is. In 1994 was ze een van de stichtende leden van de Stichting Nestor Gerard. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd ze voor het Vlaams Blok raadslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Antwerpen en in 1997 ging ze ook zetelen in de districtsraad van Berchem. Verder zetelt zij in het Antwerps en het nationaal bestuur van de vereniging Broederband en werkt ze mee aan de administratie van de periodiek Broederband. Ten slotte is zij zeer actief in de vereniging Pro Vita en steunt zij de beweging rond Alexandra Colen.

Auteur(s)

Bart de Wever