Doms, Edmond M.J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Vlezenbeek 25 maart 1873 – Vlezenbeek 31 maart 1940).

Begon zijn politieke loopbaan als redacteur van De Gazet van Brussel (1898-1912), waarin hij samen met Camille Huysmans de Nederlandstaligen van de hoofdstedelijke agglomeratie in socialistische zin bewerkte. Ook na de oorlog bleef Doms nauw met Huysmans samenwerken en liet hij zich op Vlaams gebied beïnvloeden door de standpunten van de Antwerpse partijleider. Zo hield hij in januari 1921 als volksvertegenwoordiger voor Leuven (1919-1936) samen met Huysmans een fel amnestie-pleidooi voor de activisten die uit idealisme hadden gehandeld (activisme). Doms was bovendien een overtuigd voorstander van de vernederlandsing van de Gentse universiteit en in 1929 liet hij zich opmerken als een van de ondertekenaars van het Compromis des Belges.

In Leuven maakte hij van de socialisten de gangmakers van de vernederlandsing. Zijn interpellaties in de gemeenteraad waren van invloed op de uitvoering van de taalwet in bestuurszaken (1921), die het rooms-blauwe schepencollege lange tijd had tegengewerkt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 deed hij als schepen in een links bestuur zelf de taalwetten toepassen. Hij kwam toen in conflict met zijn partijgenoten Emiel Frantzen en Jan Huyberechts, die radicalere wegen wilden inslaan. Tussen 1935 en 1938 was hij enkele jaren waarnemend burgemeester, maar zijn positie als Leuvens partijleider werd in dezelfde periode overgenomen door Alfons Vranckx, die zijn sporen op taalgebied al had verdiend. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1938 werd Doms opnieuw verkozen, maar hij speelde geen rol van betekenis meer. (socialistische partij)

Werken

Artikelen in Le Peuple (o.a. Opinions Socialistes: L'université flamande, 26 november 1920; 
La flamandisation de l'université de Gand, 27 november 1920; 
Quelles sont les objections à la flamandisation de l'Université de Gand, 28 november 1920).

Literatuur

J. Hunin, 'Leuven Vlaams. 1912-1922', in WT, jg. 50, nr. 3 (1991), p. 129-157; 
id., 'Leuven 1922-1932. De socialisten vooraan in de taalstrijd', in WT, jg. 51, nrs. 2-3 (1992), p. 97-111 en p. 144-148; 
id., 'De Vlaamse Beweging versterkt maar verdeeld. Leuven 1932-1940', in WT, jg. 51, nrs. 3-4 (1992), p. 149-156 en p. 210-225.

Auteur(s)

Jan Hunin