Dietsche Warande

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tweemaandelijks Vlaams, geïllustreerd en katholiek tijdschrift (1888-1899), onder redactie van Pieter P. Alberdingk Thijm, een voortzetting van de Hollandse reeks geredigeerd door zijn broer Jozef A. Alberdingk Thijm.

Behalve voor onderwerpen als bouw- en beeldhouwkunst, en schilder-, teken- en plaatsnijkunst had men in Dietsche Warande vooral aandacht voor de kunst- en zedengeschiedenis. Ook de muziek kwam aan bod, met artikels over eigentijdse musici als Jan Blockx, Peter Benoit en Edgar Tinel. Wat de letteren betreft concentreerde men zich voornamelijk op de groten uit de 19de eeuw en op de Vondelstudie. Toch besteedde Pol de Mont ook sporadisch aandacht aan de jongere literaire generatie en publiceerde hij eigen werk. In 1899 werd beslist om samen te gaan met Het Belfort. Vanaf 1900 verscheen het nieuwe tijdschrift Dietsche Warande en Belfort.

Literatuur

J. Persyn, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924), 1963; 
B. de Leeuw en A. Deprez, Dietsche Warande (1888-1899), (Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw, nr. 14, 1987).

Auteur(s)

Boudewijn de Leeuw