Dietsche Orde

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

studententijdschrift waarvan een proefnummer verscheen op 21 maart 1932 en het eerste officiële nummer op 15 september 1932.

Het blad was een gemeenschappelijke onderneming van het Dietsch Studentenverbond (DSV) en het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV). De redactie was in handen van Jan Broekman, E.P. Vriesman en F.L.P. de Jong. Het werd uitgegeven door Uitgeverij Delta, eigendom van Willem Goedhuys en Broekman. De verschijning van het blad was mede een gevolg van de conferentie van Westerlo, 26-30 juli 1932, georganiseerd door het DSV en het AVHV, die na 1930 een integraal Dietse gedachte wilden propageren. Hoewel het weekblad Vlaanderen het tijdschrift beschuldigde van belgicistische neigingen, lag het toch tamelijk dicht bij de pogingen van Robrecht de Smet met zijn Jong Nederlandsche Gemeenschap. Immers de Noord-Nederlanders Goedhuys en Hendrik van der Wielen werkten aan Dietsche Orde mee. Behalve de conferentie te Westerlo, kreeg ook het Deutsch-Nordisch Studententreffen te Rostock (juli 1932) ruim aandacht.

Het blad verscheen op 31 december 1932 met een vierde en laatste nummer gewijd aan Zuid-Afrika. Als een soort toegift verscheen op 17 april 1933 nog een extra nummer, geheel gewijd aan de Willem de Zwijger-herdenking te Delft op 17 april 1933.

Literatuur

P. van Hees, '"Dietsche Orde" (1932-1933) en "Schouw" (1933-1934). Twee tijdschriften van het Dietsch Studentenverbond en het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond', in WT, jg. 54, nr. 3 (1995), p. 151-165. 

Auteur(s)

Romain Vanlandschoot; Pieter van Hees