Dietsche Meisjesscharen (DMS)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

onstonden begin 1941 in de schoot van het Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond (VNVV) als een aparte organisatie voor meisjes en jonge vrouwen tot 25 jaar onder leiding van Jetje Claessens.

Toen in juli 1941 de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) ontstond werden de DMS de meisjesafdeling van deze jeugdbeweging, naast de Dietsche Blauwvoetvendels (DBV) die de jongens groepeerden. Waar in de DBV voortdurend interne spanningen waren als gevolg van het feit dat het grootste deel van de leiding een ondubbelzinnige Dietse opstelling van de NSJV en de moederorganisatie, het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) eiste, bleef het in de DMS veel rustiger. Toen in december 1943 de NSJV door de spanningen in de DBV ophield te bestaan, bleven de DMS voort bestaan als aparte organisatie, naast de DBV die spoedig uiteenvielen. DMS-leidster Claessens volgde nauwgezet de lijn van het VNV en desolidariseerde zich van de contesterende DBV- leiding. In april 1944 werd ze opgenomen in de Raad van Leiding van het VNV, waarmee ze de feitelijke leidster werd van de VNV-jeugdbeweging. Wat van de DBV overbleef kon nog slechts als aanhangsel van de DMS activiteiten organiseren. Op 14 augustus 1944, enkele weken voor de bevrijding organiseerden de DMS nog een feest van de Dietse Jeugd.

Literatuur

B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams- nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994. 

Auteur(s)

Bruno de Wever