Dietsche Blauwvoetvendels (DBV)

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

jongensafdeling van de in juli 1941 opgerichte Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV).

De benaming DBV werd occasioneel ook gebezigd in het uitsluitend uit jongens bestaande Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), de jeugdbeweging van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) waaruit de NSJV ontstond. Het NSJV bestond naast de DBV ook uit een meisjesafdeling, de Dietsche Meisjesscharen (DMS). Sommige AVNJ-leiders ijverden tevergeefs om de notie 'Diets' te behouden in de overkoepelende benaming van de jeugdbeweging. De DBV vormden een haard van Dietse contestatie tegen de compromissen die het VNV en de hoogste NSJV-leiding op dat gebied sloten. Het kwam herhaaldelijk tot botsingen. Toen in oktober 1943 de Hitlerjeugd Vlaanderen werd gesticht, een groot-Duitse concurrent van de NSJV, dreigde rebellie. Op 20 november 1943 stapte NSJV-leider Edgar Lehembre op onder Duitse druk. Het betekende meteen het einde van de NSJV. De DBV en de DMS bleven apart voort bestaan. Het blad van de NSJV, De Jonge Nationaal-Socialist hield in december 1943 op te verschijnen. Het blad werd vervangen door De Blauwvoet (1944) onder hoofdredacteurschap van Leo Poppe. De VNV-leiding verloor de controle over de DBV, terwijl de DBV zelf desintegreerde. In december 1943 verscheen reeds een clandestiene De Blauwvoet waarin de invloed van het VNV werd gecontesteerd en waarin werd opgeroepen de jeugdbeweging te zuiveren van alle 'Duitsgezinde' elementen. De officiële De Blauwvoet bleef de samenwerking met Duitsland bepleiten. Toen VNV-leider Hendrik Elias in april 1944 alle DBV'ers van 18 jaar en ouder het VNV-lidmaatschap wilde verplichten protesteerde vrijwel de volledige hogere DBV- leiding die prompt werd ontslagen. Slechts een fractie van de DBV werkte onder leiding van Poppe verder tot het einde van de bezetting als een aanhangsel van de DMS.

Literatuur

B. de Wever, Greep naar de macht. Het Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994. 

Auteur(s)

Bruno de Wever