Dietsche Biehalle

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

vereniging, in 1887 door Guido Gezelle gesticht met het doel mensen te groeperen die zich inzetten voor "het navorschen, het handhaven en het gebruiken onzer Dietsche volkstale". Met zijn initiatief reageerde Gezelle op het verdwijnen van de Gilde van Sinte Luitgaarde en het armzalige bestaan van het tijdschrift Rond den Heerd. Op de stichtingsvergadering van 31 januari 1887 te Gent gaf Gezelle aan dat de activiteiten van de vereniging ruimer moesten zijn en verder moesten gaan dan het particularisme. Aan Jan Craeynest werd gevraagd een programmaverklaring op te stellen. Van bij de aanvang overwoog men het opstarten van een tijdschrift, De Dietsche Biekorf. Het opzet mislukte onder meer door het verzet van Juliaan Claerhout. Uiteindelijk kan de in 1890 opgerichte Biekorf als orgaan van de Dietsche Biehalle beschouwd worden, alhoewel de vereniging reeds van het toneel was verdwenen.

Literatuur

L. de Wolf, 'Biekorf: vijf-en-twintig jaar!', in Biekorf, jg. 25 (1914), p. 1-37; 
A. Viaene, 'Guido Gezelle en Biekorf', in Biekorf, jg. 36 (1930), p. 130-137; 
P. Allossery, Kan. Adolf Duclos 1841-1925. Met een kijk op den zoogenaamden particularistenstrijd, 1930; 
A. Viaene, 'Biekorf vijftig jaar', in Biekorf, jg. 50 (1949), p. 249-264; 
F. Baur, 'Guido Gezelle en Oost-Vlaanderen', in Cultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen (1950), p. 158-163; 
J. Persyn, 'Het Belfort en Guido Gezelle', in Gezellekroniek, V, 1968; 
id., Juliaan Claerhout 1859-1929. Gemiste kans of menselijk tekort?, 1975.

Auteur(s)

Romain Vanlandschoot