Dietsche Academische Leergangen

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

vier reeksen leergangen die tussen 1927 en 1934 door het Dietsch Studentenverbond (DSV) werden georganiseerd.

De opzet was alle studenten die het Nederlands als moedertaal hadden, in contact te brengen met de Nederlandse universitaire wetenschapsbeoefening. De leergangen stonden open voor Vlaamse en Zuid-Afrikaanse studenten. Ze werden naast de bestaande studentencongressen gehouden en haakten in op de voor de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde Vacantieleergangen om Vlaamse studenten met de Nederlandse en met name de Nederlandstalige wetenschap in contact te brengen.

De eerste leergang werd door het DSV, afdeling Amsterdam, aan de stedelijke universiteit aldaar georganiseerd van 4 tot 8 april 1927 en telde 700 deelnemers. Behalve een uitgebreide serie colleges, verdeeld over vrijwel alle faculteiten, vonden er diverse culturele manifestaties plaats. De tweede leergang was van 7 tot 12 april 1930. Deze keer namen zeven universiteiten en hogescholen in Nederland deel. Van 14 tot 23 maart 1932 werd de derde leergang gehouden te Amsterdam en Wageningen en van 19 tot 23 maart 1934 vond opnieuw een vierde leergang te Wageningen plaats.

In dezelfde sfeer werden in het begin van de jaren 1930 de Delta-conferenties georganiseerd, waarbij men vraagstukken die Noord en Zuid betroffen, aan de orde wilde stellen uitgaande van de eenheid van de Nederlanden. De eerste conferentie vond in mei 1931 plaats te Nijmegen, de tweede te Utrecht in december 1931 en de derde was voorzien in december 1933 te Tilburg, maar vond om een aantal redenen niet plaats. Op deze conferenties sprak een keur van hoogleraren en geleerden uit Nederland en Vlaanderen. De voordrachten waren meestal in gestencilde vorm na de conferentie verkrijgbaar.

Literatuur

G.W. van der Wielen, 'Van de Dietsche Academische leergangen en wat daarop is gevolgd', in Bijdragen tot de geschiedenis van een generatie. Een liber amicorum voor Mr. Willem Melis, 1977. 

Auteur(s)

Pieter van Hees