Dietsch Eedverbond

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

clandestiene Dietse nationalistische organisatie (1941-1944).

Het Dietsch Eedverbond ontstond tegen de achtergrond van de crisis binnen het Verdinaso: voorzitter Emiel Thiers was begin 1941 uitgeschakeld en het blad Hier Dinaso! was een meer pro-Duitse weg ingeslagen. Na de opname van het Verdinaso in de Eenheidsbeweging-VNV en de naamsverandering van Hier Dinaso! in De Nationaal-Socialist gingen verschillende ontevreden ex- Dinaso's over naar het Dietsch Eedverbond. Vele abonnees van de vroegere bladen Vlaanderen en Jong Dietschland sloten zich eveneens aan. De organisatie opereerde hoofdzakelijk via persoonlijke informele contacten.

De band die de leden van het verbond samenhield was de Dietse Eed opgesteld door Maurits Geerardyn en Cyriel Verschaeve. Hierin werd gesteld dat de Dietse gedachte steeds voorop moest worden gesteld en dat het onder alle omstandigheden het belangrijkste streefdoel van de Vlaams- nationalisten moest blijven. De leden hadden in de eerste plaats hun radicale Dietsgezindheid gemeen. Zo was het Eedverbond verwant met Nederland Eén! en het Dietsch Studenten Keurfront. Zij bestonden clandestien aan de rand van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en oefenden zware kritiek uit op het Verbond. Vanuit hun radicaal Dietse opstelling wezen zij de onvoorwaardelijke collaboratiepolitiek van het VNV af. Het Eedverbond eiste dat iedere politieke actie die de Duitsers voorstonden, onlosmakelijk aan de Dietse voorwaarde vastgekoppeld werd. Merkwaardig was dat hoofdredacteur Albert Deckmyn en redactiesecretaris Albert Derbecourt van De Nationaal-Socialist Eedverbondleden waren. Ze publiceerden ondanks het Duitse verbod Diets-nationalistische standpunten. Het Eedverbond kon ook rekenen op de steun van Verschaeve, Jeroom Leuridan (VNV-gouwleider West-Vlaanderen), Leo Poppe en Paul Persyn.

Literatuur

Wilfried (pseudoniem), Het tweede activisme, z.j.; 
H. Todts, Hoop en Wanhoop der Vlaamsgezinden, I, 1961; 
E. Verhoeyen, 'L'extrême-droite en Belgique. III. Les mouvements solidaristes', in Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 715-716 (26 mars 1976); 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994. 

Auteur(s)

Nico Wouters