Dewachter, Richard

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kalfort-Puurs 21 juni 1897 – Duffel 23 oktober 1975).

Studeerde aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen en was lid van de Vlaamse Studentenbond van Klein-Brabant. Zijn christelijke en Vlaamsgezinde overtuiging bleef van toen af zijn leven beheersen. In de Eerste Wereldoorlog verschenen de eerste gedichten van Dewachter. Voor zijn gedicht De Wilgen werd hij na de oorlog als vermeend activist gedagvaard. Hij trad nadien met Anton van de Velde, Ward Hermans en Jef Schampaert in Vlaams-nationalistische vergaderingen op. In 1928 debuteerde hij als prozaschrijver. Naast poëzie, novellen en romans schreef hij beschouwingen over actuele problemen, monografieën over gestigmatiseerden en, voor Gazet van Antwerpen, kritieken over recente Franstalige katholieke literatuur. In zijn werk valt vooral de christelijke en streekgebonden inspiratie op.

Hij raakte bevriend met Vlaams-nationalistische kunstenaars als Ernest van der Hallen, Wies Moens en Hermans. In 1973 weigerde hij een benoeming tot ridder in de Kroonorde met de motivatie dat te veel van zijn vrienden onder de repressie hadden geleden en dat amnestie uitbleef.

Werken

Zo is het gebeurd, 1975.

Literatuur

P.J.A. N(uyens), 'De Zeventiger R. Dewachter', in Gazet van Antwerpen (21 juni 1967); 
L. Swerts, 'In memoriam R. Dewachter', in Vlaanderen (november-december 1975); 
P.J.A. Nuyens, 'Dewachter, Richard', in NBW, VII, 1977.

Auteur(s)

Frank Seberechts