Denyn, Jef

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Mechelen 19 maart 1862 – Mechelen 2 oktober 1941).

Groeide op in een familie van handelaars en amateurmuzikanten; zijn vader was stadsbeiaardier van Mechelen. Toen zijn vader blind werd, moest Denyn zijn plannen om ingenieurstudies aan te vatten, laten varen. Hij hielp in de zaak en volgde officieel zijn vader op als stadsbeiaardier in 1887. Op aanraden van het Mechelse stadsbestuur hield hij vanaf 1892 beiaardconcerten, maar de interesse was mager. Dankzij de steun van Gustaaf van Hoey, Prosper Verheyden en de Mechelse voorzitter van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), Pieter Tack groeide de belangstelling. Denyn werd een Mechelse toeristische attractie. Het 29ste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen werd besloten met een beiaardconcert te Mechelen, waardoor Denyns faam naar Nederland uitbreidde. Die faam groeide ook door zijn nieuwe beiaardtechniek en zijn restauraties.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog week Denyn naar Groot- Brittannië uit. De plannen om een beiaardschool op te richten werden hierdoor uitgesteld tot 1922. Doel van deze school, waarvan Denyn directeur werd, was de beiaardkunst internationaal op een hoger niveau te brengen. Denyn bleef beiaard spelen tot 1931. Hij schreef zes composities voor beiaard en publiceerde een aantal artikelen over beiaardkunst. Het is dankzij Denyn dat de beiaardkunst na de Eerste Wereldoorlog een renaissance kende.

Literatuur

L. Wachters, Jef Denyn en de beiaard, 1938; 
Gedenkboek Jef Denyn, 1947; 
W. Godenne en H. Joosen, Jubileumboek 1922-1972. Koninklijke beiaardschool Jef Denyn te Mechelen, 1973; 
K. Cosaert, Jef Denyn (1862-1941), grondlegger van een nieuwe beiaardkunst, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986. 

Auteur(s)

Bernard van Causenbroeck