Denis, Henri

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Marbais 10 september 1877 – Brussel 19 januari 1957).

Trad op 13 juni 1936 als (liberaal gezind) technicus toe tot de drieledige regering-Paul van Zeeland, waarin hij minister van landsverdediging was. Denis legde in december 1936 een ontwerp voor een nieuwe taalregeling in het leger neer, die slechts de wet van 1928 zou hernemen. Nadat in de commissie het ontwerp sterk in Vlaamsgezinde richting werd geamendeerd, bleef Denis zich in de Kamer verzetten tegen de aanpassingen, vooral wat de taalexamens en het evenredigheidbeginsel bij de aanwerving van officieren betrof. Hierdoor deed hij het broze flamingantisch-wallingantische front springen. Lange tijd weerstond hij aan de Vlaamsgezinde druk. Pas op 30 juni 1938 gaf hij zich gewonnen.

Literatuur

R. Boijen, De taalwetgeving in het Belgische leger (1830-1940), 1992.

Verwijzingen

zie: Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Auteur(s)

Richard Boijen