Demarrez, Jules

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gotem 26 februari 1884 – Borgloon 8 januari 1951).

Volgde humanoriastudies aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden en aan het Koninklijk Atheneum van Tongeren. Tussen 1905 en 1909 studeerde Demarrez aan de Katholieke Universiteit Leuven de kandidaturen letteren en wijsbegeerte en het eerste jaar rechten. Tijdens deze periode schreef hij voor Cicindria, de Limburgse studentenkring van het Vlaamsch Verbond en was hij lid van Met Tijd en Vlijt. Na 1910 trachtte hij de ongeorganiseerde daensistische kernen in Limburg te coördineren en speelde hij een rol in het Middencomiteit van de Vlaamsch-Christene Volkspartij (Daensistische Beweging). Tussen december 1911 en 1914 gaf hij het christen-democratische maandblad Ons Volk uit (later Het Vlaamsche Volk). Hierin liet hij zich kennen als een sterk Vlaamsgezind antiklerikaal.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog studeerde Demarrez aan de door de Duitsers vernederlandste Rijksuniversiteit (von Bissing Universiteit), en was hij actief in het Gentsch Studentencorps Hou ende Trou en in de Politieke Studentencommissie (als eerste secretaris). Na de oorlog werd hij daarvoor enkele maanden te Antwerpen opgesloten.

Na 1923 engageerde Demarrez zich in de Limburgse socialistische beweging: als socialistisch en nog steeds zeer flamingantisch provincieraadslid van 1925 tot 1936, als eerste rechtstreeks verkozen socialistische senator van Limburg (1936-1939) en als gemeenteraadslid en schepen te Borgloon. Ondanks zijn grote electorale populariteit kon hij als flamingant weinig invloed uitoefenen; zijn Limburgse socialistische partijgenoten deelden deze sentimenten niet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Demarrez wegens anti- Duitse uitlatingen een tijdje opgesloten. In 1945 werd hij samen met partijvoorzitter L. Pletsers niettemin door het Limburgse BSP-congres gestraft wegens vermeende economische collaboratie; ze mochten niet op de BSP-lijst voor de parlementsverkiezingen van februari 1946 staan. Demarrez en Pletsers dienden een aparte lijst in voor de Senaat en de provincieraad en werden daarop uit de Belgische Socialistische Partij (BSP) gesloten. Dankzij een compromis met de liberalen werd Demarrez in november 1946 eerste schepen van Borgloon en in 1949 werd hij nog even provincieraadslid.

Literatuur

W. Massin, De Belgische Werkliedenpartij in Limburg (1918-1940). Kroniek van een trage opgang, 1981; 
F. van Campenhout, 'Bijdrage tot de geschiedenis van het Daensisme in Zuid-Limburg', in Limburg, jg. 65 (1986); - - id., LDB, 1993; 
D. Coninckx, 'De politieke elite in Limburg (1936-1946)', in Het Oude Land van Loon, jg. 50 (1995), p. 71-133. 

Auteur(s)

Nico Wouters