Deltakamp

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

"kampblad van de Vlaamsch-nationale jeugd" (1936-1941), was het maandblad van het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), de jeugdbeweging van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV).

Het eerste nummer verscheen in maart 1936 in opvolging van het eerste AVNJ-orgaan Jong Nederland. Aanvankelijk werd de inhoud door AVNJ-leider Hilaire Gravez bepaald. Hij gaf het blad een sterk Germaans en pro-nationaal-socialistische inslag die niet altijd door de VNV-leiding werd geapprecieerd. Gravez ontving in 1937 bovendien een subsidie van 100 Rijksmark uit nazi-Duitsland. Door Jan Seghers begin 1938 tot redactiesecretaris te benoemen, wilde de VNV- leiding meer controle over het blad verwerven. Toen Gravez zich daartegen verzette, werd hij afgezet als AVNJ-leider. Hij bleef Deltakamp tot aan de Duitse bezetting voort uitgeven. Het AVNJ moest haar orgaan noodgedwongen herdopen in Jong Dietschland, "kampblad voor de Dietsch Nationale Jeugd". Van januari tot juni 1941 verscheen Deltakamp opnieuw. Na de stichting van Eenheidsbeweging-VNV in mei 1941 kwam het in handen van Leo Poppe die als gewezen leider van Jong Dinaso onder meer persverantwoordelijke van het AVNJ werd. Toen het AVNJ zich op 8 juli 1941 omvormde tot het Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen werd Deltakamp herdoopt in De Jonge Nationaal- Socialist.

Auteur(s)

Bruno de Wever