Delfosse (Delfos), Leo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Ronse 3 september 1895 – Göttingen 24 december 1967). Schoonzoon van Raf Verhulst.

Begon na zijn middelbaar onderwijs aan het college te Oudenaarde in 1913 geschiedenis te studeren aan de Gentse universiteit (Henri Pirenne, Paul Fredericq). Hoewel Delfosse uit een Franssprekende familie stamde, toonde hij tijdens zijn studententijd belangstelling voor de V.B. Zo nam hij in 1913 deel aan de Hugo Verriesthulde. Als oorlogsvrijwilliger had hij in het Belgisch leger dienst genomen. In oktober 1914 raakte hij krijgsgevangen en werd naar Göttingen getransporteerd. Daar werkte hij mee aan Onze Taal en gaf hij blijk van activistische sympathieën. Na de oorlog werd hij bij verstek veroordeeld en zette in Göttingen zijn historische studie voort. Hij promoveerde er in 1923 bij K. Brandi op de jeugd van Karel V. Delfosse. Van 1923 tot 1930 gaf hij Duits en Frans aan het gymnasium te Turda (Roemenië). In 1930 volgde hij in Göttingen zijn schoonvader op tot aan zijn pensioen in 1965.

In Turda en Göttingen schreef Delfosse artikelen in Vlaamse en Noord-Nederlandse tijdschriften. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had hij geen deel aan de collaboratie. Zijn bijdrage Aufbruch und Landnahme in Robert P. Oszwalds Deutsch-Niederländische Symphonie (1937) werd in de tweede uitgave (1944) zelfs niet herdrukt. In zijn ook populariserende historische bijdragen (onder andere over de scheiding der Nederlanden en over 1302) beklemtoonde Delfosse steeds de organische eenheid van de Nederlanden en stelde hij Belgische 'geschiedvervalsingen' aan de kaak. Met zijn Kulturgeschichte (1962) wilde hij de Duitse onkunde over de Nederlanden en hun geschiedenis verhelpen. In 1939 en 1953 schreef hij in Die Westmark en Die Sammlung voor een breder Duits publiek informerend over de V.B.

Werken

Artikelen in Vlaanderen (1929-1930); De Noorderklok (1930); Het Vlaamsche Volk (1934); De Dietsche Gedachte (1936); Het Vlaamsche Land (1936); Wetenschap in Vlaanderen (1936); Dietbrand (1938); Nieuw Nederland (1938-1939); Wetenschappelijke Tijdingen (1950-1965); 
1302 door tijdgenoten verteld, 1931; 
'Aufbruch und Landnahme', in R.P. Oszwald,Deutsch-Niederländische Symphonie, 1937; 
Verkenningen door onze geschiedenis, 1944; 
Het avontuur der Liebaards, 1952; 
Kulturgeschichte von Niederland und Belgien, 1962; 
Die Anfänge der Utrechter Union, 19652; 
Raf Verhulst 1866-1841, 1966.

Literatuur

G. de Smet, 'In memoriam Leo Delfos', in Ons Erfdeel, jg. 11, nr. 3 (1968), p. 129-130. 

Auteur(s)

Gilbert A.R. de Smet