Delen, Ary (eigenlijk Adriaan) J.J.

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Leuven 10 maart 1883 – Antwerpen 17 juni 1960). Schoonvader van Jan Timmermans.

Studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen bij Pol de Mont, aan het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen en ten slotte aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Brussel. Delen was enkele jaren werkzaam bij de Antwerpse stadsadministratie, tot hij adjunct-conservator werd bij het Museum Plantin-Moretus (1920-1935). Daarna werd hij conservator van het Stedelijk Prentenkabinet (1935-1944) en van het Rubenianum, leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en hoofdconservator van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten (1944-1948). Als dichter, criticus en kunsthistoricus werkte hij onder meer mee aan De Alvoorder (als redacteur), Ontwaking, Nieuw Leven, De Arbeid, Nieuwe Arbeid, Jong Holland, Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, De Nieuwe Gids, Groot-Nederland, De Vlaamse Gids, Helikon, Forum. Hij publiceerde veel folkloristisch en kunsthistorisch werk, hoofdzakelijk van biografische aard. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij het initiatief tot het verzamelen van honderdzestig handtekeningen van schrijvers en kunstenaars tegen de uitroeping van de zelfstandigheid van Vlaanderen door de Raad van Vlaanderen. Deze sociaal-democraat was een van de eerste medewerkers aan de Volksgazet. In de Belgische Werkliedenpartij behoorde hij tot de radicale linkervleugel van de overtuigde marxistische flaminganten.

Werken

'Frans spreken en Frans schrijven', in De Week, jg. 2, nr. 3 (15 oktober 1910); 
Geschiedenis van het poppenspel in Vlaanderen, 1916; 
Iconographie van Antwerpen, 1930; 
'Schooljaren met Willem Elschot', in De Gids (juli 1957), p. 2-13.

Literatuur

G.H. 's Gravesande, 'Een dubbel interview. Ary Delen over Willem Elschot en zichzelf. I. Ary Delen', in Den Gulden Winckel (december 1933), p. 222-225; 
L. Baekelmans, Ontmoetingen, 1951; 
G. Gruwier, Bibliografie van en over A.J.J. Delen, 1951; 
F. Smits, 'Ary Delen 70', in Volksgazet (10 maart 1953); 
J. Walravens, 'Ary Delen', in Het Laatste Nieuws (23 juni 1960); 
J. Greshoff, 'Herinneringen aan Ary Delen', in Het Vaderland (23 juli 1960). 

Auteur(s)

Albert Goovaerts; Marc Somers