Delbaere, Pieter

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Kortrijk 18 augustus 1892 – Ukkel 5 januari 1957).

Was de zoon van een zakenman, die in Kortrijk de humaniora volgde en in Berlijn handelsstudies deed. Na de Eerste Wereldoorlog werd Delbaere afgevaardigd beheerder van de West-Vlaamse Heropbouwmaatschappij. Onmiddellijk werd ook zijn Vlaamse bekommernis duidelijk: in het kader van de uitbouw van een eigen Vlaamse economie was hij een van de medestichters van de Bank voor Handel en Nijverheid en beheerder van de Algemeene Bankvereeniging en Volksbank van Leuven. Hij droeg bij tot het stimuleren van de West-Vlaamse textielsector via de Beernemsche Tricotfabriek, de oprichting van de Algemeene Fluweelweverij van Kortrijk en de Kortrijkse Katoenspinnerij. In al deze bedrijven was het Nederlands de voertaal en werd een sociale politiek gevoerd.

In 1926 was Delbaere medeoprichter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV). Hij bleef er tot aan zijn overlijden raadslid van. Begin 1945 werd hij algemeen voorzitter van het VEV, een functie die hij behield tot 1952. Dankzij zijn grote inzet en met zijn persoonlijk gezag en zijn integriteit kon hij het VEV na de perikelen van de Tweede Wereldoorlog behoeden voor de ondergang en opnieuw opwerken tot een gerespecteerde organisatie. Zijn goede contacten in de 'Belgische' werkgeverskringen lieten hem toe samenwerkingsakkoorden te sluiten met het Verbond der Belgische Nijverheid (het huidige Verbond van Belgische Ondernemers). Deze vormden de basis voor de vandaag nog bestaande onderlinge overleg- en participatiestructuren van beide organisaties. (bedrijfsleven)

Werken

Artikelen in V.E.V.-Berichten (1945-1952).

Literatuur

'De Heren Pieter Delbaere en Octave Engels', in V.E.V.-Berichten jg. 28 (1953), p. 793-803. 

Auteur(s)

Brigitte Henau