Delaere, Cyriel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Lendelede 14 november 1861 – Leffinge 9 maart 1917).

Werd in 1887 priester gewijd en aangesteld als leraar en surveillant aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (tot 1898). Samen met zijn collega Edward van Robays steunde Delaere er de Vlaamsgezinde leerlingen en zette hij zich in voor de vernederlandsing van het onderwijs. In 1891 werkte hij zeker al mee aan De Vlaamsche Vlagge en een jaar later volgde hij Van Robays op als lid van de geheime vriendenkring Swighenden Eede van Hugo Verriest . Hij trachtte in 1891 door het publiceren van een fictieve brief waarin hij de onverschilligheid en verdeeldheid van de scholieren aanklaagde, het vuur terug aan te wakkeren. Toen de student Karel van den Bussche er niet in slaagde De Vlagge uit de crisis te halen, werd Delaere in 1894 als nieuwe hoofdredacteur gekozen. Hij was de compromisfiguur tussen de groep Brugse seminaristen en de Leuvense studenten, die geen van beide een volstrekte meerderheid in de redactie bezaten. Hij stuurde aan op verjonging en trok talrijke medewerkers van formaat aan: Robrecht de Smet, Cyriel Verschaeve, Lodewijk Dosfel. Wegens ziekte legde Delaere in 1907 zijn functie neer. Het tijdschrift kwam toen weer in handen van de Leuvense studenten. Verder was Delaere ook lid van het Christen Vlaamsch Verbond, dat streefde naar de herleving van een christelijk, Vlaams volk en dicht bij de katholieke Vlaamse studentenbeweging stond. Deze vereniging had een eigen blad, waaraan Delaere ook meewerkte. Van 1898 tot 1912 was hij onderpastoor te Nieuwpoort en daarna nog korte tijd pastoor te Leffinge.

Literatuur

A. Lowijck, Cyriel Delaere, 1948; 
F. Dewitte, 'Surveillant Cyriel Delaere', in Haec Olim, jg. 17 (1968), p. 41-49; 
id., 'Cyriel Delaere te Nieuwpoort en te Leffinge', in Haec Olim, jg. 18 (1969), p. 41-49; 
L. en L. Vos-Gevers, Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933, 1976; - - L. Gevers, Bewogen Jeugd. Ontstaan en ontwikkeling van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1830-1894), 1987. 

Auteur(s)

Sandra Maes