Dehousse, Fernand

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Luik 3 juli 1906 – Luik 10 augustus 1976).

Specialiseerde zich na studies aan de universiteiten van Luik, Parijs, Grenoble en Genève in het Volkerenrecht. In 1940 werd Dehousse professor in Luik, een functie die hij na de oorlog weer opnam. Vanaf 1945 vertegenwoordigde hij ons land bij de Verenigde Naties, waar hij werkte bij de commissie-Mensenrechten. Hij was betrokken bij de oprichting van de Raad van Europa en van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

Voor de oorlog maakte hij samen met Georges Truffaut een ontwerp voor federalisme in België (1938). Beide auteurs stelden daarin het idee van een drieledig federalisme (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) voorop, zelfs indien Brussel niet dezelfde rechten zou krijgen als de twee andere regio's.

Tijdens de oorlog stapte Dehousse over van de liberale partij naar het Rassemblement démocratique socialiste wallon en werd hij lid van de Parti socialiste belge (PSB). In 1945 nam hij als minister van arbeid deel aan het beroemde Congrès national wallon van Luik, waar een (relatieve) meerderheid van congressisten 'met het hart' voor wederaanhechting van Wallonië bij Frankrijk stemde. De tweede dag van dit congres werd door Dehousse beheerst; zijn voorstel voor een radicaal federalisme werd na lange debatten unaniem aanvaard (de stembeurt 'van het gezond verstand').

In 1950 verzette Dehousse zich tegen de terugkeer van koning Leopold III naar België en nam hij deel aan enkele bijeenkomsten van een Voorlopige Waalse Regering, waarin hij minister van buitenlandse zaken was. Hoewel deze regering nooit officieel werd samengesteld, mag worden aangenomen dat de dreiging die ervan uitging mee aan de basis lag van de troonsafstand van de koning (Koningskwestie).

In 1961 stelde hij samen met François Périn een ontwerp van federale grondwet op, dat op het eerste congres van het Mouvement populaire wallon van André Renard werd voorgesteld. Ondanks deze aanvankelijke steun voor Renard koos Dehousse definitief voor de PSB. Als senator nam hij in het parlement actief deel aan de voorbereiding van de grondwetsherziening. Hij volgde Freddy Terwagne na diens dood op als minister van communautaire betrekkingen (1971-1972).

Dehousse is de vader van de Luikse socialistische politicus en Waalse regionalist Jean-Maurice Dehousse. (Waalse Beweging)

Werken

P.-H. Teitgen (red.), Mélanges Fernand Dehousse, 1979. 

Auteur(s)

Guido Fonteyn