Degerickx, Eduard

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Gent 10 september 1805 – Gent 24 mei 1881).

Was een van de stichters van De Tael is gan(t)sch het volk en het Willemsfonds en jarenlang secretaris van deze verenigingen. Degerickx werd in 1861 ook lid van het Vlaamsch Liberaal Komiteit.

In het Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje, de Bijdragen der Gazette van Gent, het Belgisch Museum en De Eendragt publiceerde hij historische schetsen, vertalingen en gelegenheidsbijdragen.

Literatuur

'Sterfgevallen', in Vlaamsche Wacht, jg. 3 (1881), p. 195; 
H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte 1780-1914, II, 1963. 

Auteur(s)

Ada Deprez