Daeseleire, Frans

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(onbekend – onbekend).

Studeerde vanaf 1918 aan de Sint-Ignatiushandelshogeschool te Antwerpen en werkte na zijn rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Leuven als advocaat te Antwerpen.

Tijdens zijn studententijd speelde Daeseleire een sleutelrol in de heroplevende katholieke Vlaamse studentenbeweging. In de onmiddellijke naoorlog was hij voorzitter van het Antwerpse Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1918-1922), organiseerde mee de eerste grote naoorlogse Vlaams-nationalistische vergadering te Antwerpen (7 januari 1919) en werkte mee aan Storm. In een rede van september 1919 verdedigde hij de radicale koers die dit blad van de Antwerpse studentenbond ging varen. In 1921 protesteerde hij namens de Antwerpse bond hevig tegen de plannen om de collegeleerlingen binnen eigen (lokale) bonden te organiseren en seminaristen en studenten binnen de gouw- en hoofdbesturen te houden. Daeseleire was medeoprichter en secretaris van de Vlaams-nationale studiekring (voorjaar 1923). Aanwezig op de stichtingsvergadering van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), kan Daeseleire samen met zijn Antwerpse collega-advocaten Maurits Lambreghts en Frans Wildiers beschouwd worden als de stichter van de Antwerpse afdeling van het VNV. Hij speelde voorts geen belangrijke rol meer in het VNV. Ook tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kwam hij niet meer op de voorgrond. Hij behoorde wel tot de intimi van Volksunie-voorzitter Frans van der Elst, die hij geregeld advies verschafte.

Literatuur

L. Vos, Bloei en ondergang van het AKVS, 2 dln., 1982; 
B. de Wever, Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, 1994.

Verwijzingen

zie: Antwerpen-provincie.

Auteur(s)

Nico Wouters