Daenen, Clement

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Aalst 20 april 1901 – Heverlee 16 september 1965).

Studeerde tot 1924 Germaanse filologie aan de Leuvense universiteit en ging daarna tot 1929 lesgeven in Wallonië.

Van 1926 tot 1 juli 1928 was Daenen, op aanbeveling van Wies Moens, redactiesecretaris van het weekblad Vlaanderen. Hij kwam geregeld in botsing met de harde en negatieve opstelling van Robrecht de Smet. Van 16 november tot 18 januari 1929 publiceerde hij onder de schuilnaam van dr. J. Pulinx in Jong Dietschland een reeks artikelen over de relatie tussen de nieuwe ideologieën en het Vlaams-nationalisme, waarbij zijn voorkeur duidelijk naar het fascisme en niet naar het communisme en de democratie uitging.

Begin de jaren 1930 werd Daenen overgeplaatst naar Leuven. Nadien volgde zijn aanstelling als studieprefect aan het Koninklijk Atheneum in Tienen. In 1945 verscheen de eerste druk van zijn handboek voor spraakkunst, dat hem in heel Vlaanderen bekendheid bezorgde.

Na de Tweede Wereldoorlog verzette Daenen zich sterk tegen de gevoerde repressiepolitiek. In 1952 stichtte hij mede de Vlaamse Volksbeweging (VVB), waarvan hij algemeen ondervoorzitter werd. In de VVB toonde hij zijn belangstelling voor Wallonië als secretaris van de Vlaams-Waalse contactcommissie. Hij was medeoprichter van de Christelijke Unie van leraars bij het Rijksonderwijs (CURO). Daenen was tevens actief als promotor van de beschaafde omgangstaal. Hij wees tijdens studiedagen van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal (VBO) en de Stichting-Lodewijk de Raet in 1958 op maatregelen die hieromtrent in het onderwijs dienden te worden genomen. In november 1963 werd hij ondervoorzitter van de VBO-afdeling in Leuven.

Werken

Artikelen in Jong Dietschland; Vlaanderen; 
Practische Nederlandsche spraakkunst voor de school en voor het leven, 1945; 
'Een Vlaming op het M.P.W.-Congres', in Het Pennoen (december 1961), p. 3-4; 
'Le point de vue des fédéralistes flamands', in Nouvelle Revue wallonne nr. 2 (januari 1965), p. 73-85.

Literatuur

'In Memoriam Dr. C. Daenen', in Nu Nog (1966), p. 22-23; 
'Dr. C. Daenen', in WT, jg. 25, nr. 3 (1966), kol. 227-228; 
H.J. Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging 1914-1939, II-III, 1969; 
A.W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914- 1940, 19692.

Auteur(s)

René Haeseryn; Frank Seberechts