Daem, Odiel

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Borgerhout 13 september 1907 – Parijs 9 september 1956).

Kwam uit de toneelwereld en behaalde, na lager en middelbaar onderwijs aan het Sint-Norbertuscollege te Antwerpen, het diploma van regent Germaanse talen aan de katholieke normaalschool van Antwerpen.

In de kritieke jaren 1935-1936 sloot Daem zich, naast Paul de Mont, aan bij Rex-Vlaanderen, de Vlaamse vleugel van Léon Degrelles beweging. Na de verkiezingen van februari 1936, waarbij Rex in Vlaanderen drie zetels behaalde, werden Daem en De Mont betrokken in maandenlange onderhandelingen tussen het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en Rex, die tot het akkoord van 6 oktober 1936 leidden. In 1938 werd Daem door Degrelle tot de chef van Rex-Vlaanderen benoemd. Het akkoord Rex-VNV bleek al gauw een misrekening en lag mee aan de basis van de desintegratie van Rex daar een groot deel van de Rex-aanhang geen samenwerking met het Vlaams-nationalisme wenste. Degrelle probeerde de schade te beperken door het akkoord op te zeggen en positie te nemen tegen amnestie voor activisten (activisme). In dat verband kwam Daem naar aanleiding van de affaire-Adriaan Martens (1938-1938) in een hard conflict met Degrelle. Daem en De Mont namen in 1939 ontslag uit Rex-Vlaanderen. Daarmee was de rol van Daem voorlopig uitgespeeld.

Daem dook weer op in de herfst van 1940 als leider van Rex- Vlaanderen. Hij hoopte als Vlaamse vleugel van Rex een rol te kunnen spelen maar de bezetter drong Rex terug in Wallonië en Brussel. Daem werd verplicht Rex-Vlaanderen te laten opgaan in de Eenheidsbeweging-VNV (mei 1941). Hijzelf werd opgenomen in de Raad van Leiding. Nog in 1941 bood hij zijn ontslag aan omdat naar zijn mening het VNV te veel compromissen sloot aangaande de eis tot een zelfstandige staatsstructuur. Het ontslag werd niet bekendgemaakt, maar Daem bleef vanaf 1942 afwezig op VNV-manifestaties. Einde 1941 was hij inmiddels ook schepen van Antwerpen geworden, een post die hij tot het einde van de bezetting bekleedde. Hij werd na de bevrijding tot een zware gevangenisstraf veroordeeld. Na zijn vrijlating, in december 1949, verdween hij volledig uit het openbare leven.

Auteur(s)

Romain Vanlandschoot; Bruno de Wever