Coveliers, Hugo

Uit NEVB Online
Ga naar: navigatie, zoeken

(Schelle 21 februari 1947).

Volgde klassieke humaniora aan het Sint-Lievenscollege te Antwerpen, studeerde daarna criminologie (1969) en rechten (1970) te Gent en is sinds 1970 advocaat aan de balie van Antwerpen.

Coveliers kwam als scholier in contact met de V.B.; hij werd lid van de Jong-Vlaamse Studentengemeenschap. Aan de Gentse rijksuniversiteit was hij twee jaar lid van de Vlaams-Nationale Studentenunie. Vanaf zijn humanioratijd engageerde Coveliers zich in de Volksunie (VU) en in de Volksunie-Jongeren, waarvan hij van 1972 tot 1975 nationaal voorzitter was. Daarna werd hij voorzitter van de VU in het arrondissement Antwerpen (1976-1979), volksvertegenwoordiger (1985-1995), lid van de Vlaamse Raad en voorzitter van de VU-Kamerfractie (1986-1989). Hij verwierf nationale bekendheid als secretaris van de onderzoekscommissie van de Kamer naar de bestrijding van banditisme en terrorisme (1988-1990) en als verslaggever van de onderzoekscommissie betreffende de georganiseerde misdaad. Hij publiceerde in dat verband twee boeken. In februari 1993 besliste Coveliers totaal onverwachts om, enige tijd na Jaak Gabriëls, de VU te verlaten en over te stappen naar de Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD). Op 2 februari 1993 werd hij opgenomen in de VLD-Kamerfractie en sinds juni 1993 maakt hij deel uit van het nationaal partijbestuur. In 1995 werd hij verkozen tot senator en VLD-fractievoorzitter in de Senaat.

Werken

Securitas Belgica, de rijkswacht is overbodig, 1989; 
Twee jaar Bendecommissie, een schimmengevecht, 1992.

Verwijzingen

zie: liberale partij.

Auteur(s)

Bart de Wever